managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Elektrische veerboten dragen bij tot uitbouw duurzame scheepvaart

Posted by managing21 on april 20th, 2018

Elektrische veerboten en digitale communicatie tussen schepen kunnen een belangrijke hulp bieden om de emissies van de scheepvaart te verminderen. De sector heeft immers nog veel ruimte om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. De mondiale scheepvaartindustrie stoot momenteel jaarlijks ongeveer 1.000 miljoen ton kooldioxide in de atmosfeer, maar volgens een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) zou dat volume op twintig jaar tijd nagenoeg volledig kunnen worden geëlimineerd door een een combinatie van technische, operationele en beleidsmaatregelen. In Denemarken start deze zomer een experiment met een elektrische veerboot.

De ferry zal passagiers van het eiland Aeroe naar de steden op het vasteland brengen en als opvolger worden ingezet van een schip op diesel dat momenteel op de dienst in gebruik is. Veerboten varen op diesel en bieden dus een groot potentieel om de uitstoot terug te schroeven. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van hybride vaartuigen, die in de havens door elektriciteit worden voortgestuwd en op volle zee van fossiele brandstoffen gebuik maken. Volledig elektrische veerboten zijn daarentegen nog steeds schaars. Net als bij elektrische auto’s belemmerde een korte levensduur van de batterij de ontwikkeling van de elektrisch veerboten, die tot voor kort met een volle batterij een actieradius van amper twee zeemijl hadden.

Omdat de levensduur van oplaadbare batterijen is toegenomen, is echter ook het potentieel van de elektrische motoren gestegen. De E-Ferry die in Aeroe wordt ingezet heeft met één batterijlading een actieradius van 22 mijl. Het schip vaart zeven keer per dag en laadt na elke reis gedurende vijftien tot twintig minuten op. Die periode is toch nodig om de auto’s van passagiers op en af de ferry te laten rijden. Tijdens de nacht wordt de batterij volledig opgeladen, zodat in de ochtend bij de start van operaties de volledige capaciteit beschikbaar is. Op dit ogenblik wordt de E-Ferry aan het nationale elektriciteitsnet gekoppeld. Aero produceert echter zonnekracht en windenergie. Dat zou de operaties van de E-Ferry koolstofneutraal maken.

Het batterijsysteem is ontwikkeld door het Zwitsers-Duitse bedrijf Leclanché. Omdat de batterijen steeds goedkoper worden, lopen ook de potentiële bedrijfskosten van de E-Ferry steeds verder terug. Sinds het project werd gelanceerd, zijn de prijzen al met 40 procent gedaald. Door de lagere kosten voor brandstof en onderhoud zal de E-Ferry uiteindelijk goedkoper kunnen opereren dan de conventionele schepen met dieselmotor. Een ferry heeft een levenscyclus van dertig tot veertig jaar. “Op dat ogenblik zal de investering in de elektrische veerboot zich al lang hebben terugbetaald,” betoogt Trine Heinemann, projectcoördinator voor E-Ferry. Geraamd wordt dat op zes tot zeven jaar een break-even zal worden bereikt.

Christopher Saarnak, adviseur bij de Danish Maritime Administration (DMA), betoogt dat de scheepvaart ook duurzamer kan worden gemaakt door beter gebruik te maken van digitale communicatie. “Ondanks het gebruik van de modernste technologie blijft de maritieme industrie in vele sectoren hardnekkig ouderwets,” aldus Saarnak. “Wanneer een schip in de haven arriveert, wordt nog altijd op papieren documentatie beroep gedaan. Informatie over passagiers en vracht wordt per koerier aan de autoriteiten bezorgd. Digitale communicatie zou de schepen bovendien in staat stellen hun routes te optimaliseren. Onder meer zouden snelheden kunnen worden aangepast, zodat wachttijden kunnen worden vermeden.”

Lees Verder