managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Angstniveaus bij Amerikaanse bevolking nog verder toegenomen

Posted by managing21 on mei 9th, 2018

In de Verenigde Staten zijn de angstniveaus van de burgers het voorbije jaar nog sterk gestegen. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van de American Psychiatric Association (APA). De respondenten bleken gemiddeld een angstniveau van 51 procent te moeten melden. Dat betekende een stijging met 5 procentpunt tegenover het jaar voordien. De onderzoekers merken op dat hogere angstscores konden worden opgemerkt bij alle leeftijdsgroepen, in de verschillende etnische groepen en zowel bij mannen als vrouwen. Vastgesteld werd dat de millannials nog steeds meer met angstgevoelens moeten afrekenen dan Generation X of de babyboomers.

Opgemerkt wordt dat bij de babyboomers de grootste toename – 7 procentpunt – moest worden vastgesteld. Tevens wordt benadrukt dat in alle sectoren – gezondheid, veiligheid, financiën, relaties en politiek – een stijging van de angstigheid werd geregistreerd. De sterkste toename werd echter opgetekend bij de fiscale bekommernissen. Daarnaast werd gemeld dat vrouwen zich in het algemeen angstiger opstellen dan mannen en het voorbije jaar ook de sterkste groei lieten registreren. In de leeftijdsgroep tussen achttien en negenenveertig jaar gaf 57 procent van de vrouwen te kennen zich angstiger te voelen dan vorig jaar, tegenover slechts 30 procent bij hun mannelijke leeftijdsgenoten.

“Ook in de oudere bevolkingsgroepen kan die kloof worden opgetekend,” zeggen de onderzoekers. “Bij de vijftigplussers zegt 39 procent van de vrouwen zich meer zorgen te maken dan vorig jaar. Bij hun mannelijke leeftijdsgenoten bedraagt dat aandeel 24 procent.” In het algemeen gaf 39 procent van de Amerikanen te kennen zich angstiger te voelen dan vorig jaar. Het onderzoek toonde nog aan dat de blanke bevolkingsgroep zich in het algemeen 11 procentpunt minder angstig voelt dan andere etnische categorieën. Gezondheid, veiligheid en financiën laten ongeveer hetzelfde niveau van bezorgdheid optekenen. Politiek en relaties veroorzaken iets minder bekommernis.

Lees Verder