managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Monnaie de Paris brengt ethische munt op de markt

Posted by managing21 on mei 18th, 2018

De Monnaie de Paris heeft zijn eerste gouden munt met het duurzame label Fairmined uitgebracht. De munt moet het einde van de eerste wereldoorlog herdenken. Dankzij het Fairmined-label kan aan de klant worden gegarandeerd dat de ontginning van de grondstoffen is gebeurd in ambachtelijke mijnen waar verantwoorde arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd en de milieuschade tot een minimum beperkt is gebleven. De nieuwe munt, de de naam Paix heeft meegekregen, wordt verspreid in een oplage van zeshonderd exemplaren. De munt wordt verkocht voor een bedrag van 585 euro.

Het Fairmined-label moet onder meer getuigen dat de grondstoffen voor de munt afkomstig is van goud uit kleine mijnen. Om voor het duurzame label in aanmerking te kunnen komen, moeten deze locaties voldoen aan een aantal specifieke sociale vereisten. Onder moet worden gezorgd voor aanvaardbare arbeidsomstandigheden, terwijl de activiteiten ook tot een inkomensverdeling aanleiding moeten geven. Daarnaast moeten de werknemers het recht krijgen om zich te organiseren en moet het personeel gedekt zijn door een ziekteverzekering. Maar ook wordt aandacht geëist voor het leefmilieu, dat vaak zwaar wordt aangetast door kwik en cyanide dat bij de ontginning wordt ingezet.

Onder meer moeten de mijnen zich toeleggen op kleine operaties, die minder impact hebben op de omgeving. Daarnaast moeten ook garanties voor de bescherming van watervoorraden worden gegeven, terwijl het gebruik van chemicaliën strikt wordt beperkt. Het goud voor de Franse munt werd geleverd door mijnen uit Colombia en Peru. “De ontwikkeling van het label moet een stimulans worden om verantwoorde ambachtelijke mijnactiviteiten te ondersteunen,” aldus een woordvoerder van de Monnaie de Paris. “Iedereen weet dat bij de goudproductie rekening moet wordn gehouden met onethische praktijken. Een initiatief zoals Fairmined verdient dan ook alle steun.

Fairmined is een initiatief van de Alliance pour une Mine Responsable (AMR). De coöperatieve mijn van Iquira in Colombia is de eerste organisatie die het label kreeg uitgereikt. De Fairmined-productie gaat wel met een meerkost gepaard. “Er moet daarbij rekening worden gehouden met een productiekost die 15 procent hoger ligt dan bij een industriële ontginning, maar daarnaast is er ook de impact van een beperkt productie en langere doorlooptijden,” aldus de Monnaie de Paris. “De munt heeft een nominale waarde van 50 euro, maar zal door die bijzondere omstandigheden voor 585 euro worden verkocht.”

Lees Verder