managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Berlijn toerisme zit opnieuw in sterke groeicurve

Posted by managing21 on mei 19th, 2018

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar hebben ongeveer 2,9 miljoen reizigers de Duitse hoofdstad Berlijn bezocht. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er werden daarbij 6,7 miljoen overnachtingen geteld. Ook dat vertegenwoordigde een stijging met 6,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van het toeristische bureau VisitBerlin. Burkhard Kieker, chief executive van VisitBerlin, merkt daarbij op dat het toerisme in de Duitse hoofdstad opnieuw in uitstekende gezondheid verkeert. Onder meer de introductie van een nieuwe hogesnelheidslijn tussen Berlijn en München zou tot de groei hebben bijgedragen.

“Over het hele jaar kan een toeristische groei tussen 3 procent en 4 procent worden verwacht, zoals ook de World Tourism Organisation (WTO) al heeft aangegeven,” benadrukt Burkhard Kieker. Hij wijst er ook op dat Berlijn ook bij toeristen uit eigen land tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een grote populariteit genoot. In totaal werden 1,8 miljoen Duitse bezoekers geteld. Dat betekende een toename met 7,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, terwijl bij het aantal overnachtingen een stijging met 7,3 procent werd opgetekend.” Kieker wees erop dat de hogesnelheidslijn dit jaar voor Berlijn nog een belangrijke pijler van het binnenlandse toerisme zullen zijn. Ook maakte hij gewag van het succes van binnenlandse vliegtuigverbindingen.

Daarnaast werden tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 1,1 miljoen buitenlandse bezoekers geteld. Dat betekende een stijging met 3,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In totaal werden daarbij drie miljoen overnachtingen geteld. Kieker benadrukte daarbij dat de impact van het faillissement van luchtvaartmaatschappij begint te verdampen. De grootste toename werd opgemerkt bij toeristen uit Denemarken, waar een groei met 33,7 procent kon worden gemeld, gevolgd door Zwitserland (8,1 procent), Spanje (5,4 procent) en Nederland (4,6 procent). Bij toeristen uit de Verenigde Staten kon nog een groei met 0,9 procent worden geregistreerd.

Daarentegen lieten Groot-Brittannië en Italië een terugval met respectievelijk 1,3 procent en 5,7 procent optekenen. Kieker merkt nog op dat veel bezoekers naar Berlijn komen voor conventies en congressen. “Een kwart van alle toeristische overnachtingen in Berlijn zijn gelinkt aan congressen, handelsbeurzen en conventies,” betoogt hij. (Foto: Mah)

Lees Verder