managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Herstel Iraakse moerassen in gevaar

Posted by managing21 on augustus 30th, 2006

Een dreigend watertekort vormt een gevaar voor het herstel van de Iraakse moerassen. Dat stellen onderzoekers van de Amerikaanse Duke University. De waterbehoefte van Iraakse landbouwers en steden zorgt er volgens de wetenschappers voor dat slechts een gedeelte van de moerassen hersteld zal kunnen worden. 

De onderzoekers stellen dat het herstel van de beroemde Iraakse moerassen tot nu toe sneller verloopt dan verwacht, maar dat dit op termijn niet zal blijven duren. Daarvoor is de groeiende vraag naar water in Irak, Turkije, Syrië en Iran verantwoordelijk. Om de moerassen weer helemaal te herstellen zou de helft van de totale watervoorziening van heel Irak nodig zijn.

De gewezen Iraakse dictator Saddam Hoessein liet de moerassen in de jaren negentig droogleggen. Daarmee wou hij de bevolking straffen voor de opstand die er na het einde van de Golfoorlog in 1991 was georganiseerd. Het gebied was uniek omwille van zijn biodiversiteit en cultureel erfgoed. De drooglegging werd beschouwd als een ecologische ramp.

Het gebied was vijftienduizend vierkante kilometer groot en vormde de grootste wetlands van het Midden-Oosten. In de jaren zeventig leefden er meer dan tachtig vogelsoorten, die in de moerassen ideale broedgebieden vonden. Bovendien was het de levensbron voor tienduizenden moeras-Arabieren, die er met visserij en veeteelt in hun levensonderhoud voorzagen. Na de drooglegging bleef nog amper zeven procent van het oorspronkelijk gebied over.

Na de val van Saddam werden dammen en dijken doorbroken, waardoor twintig procent van het gebied weer omgevormd werd tot moeras. Door grotere regen- en sneeuwval werd het herstel versneld, maar door de grote behoefte aan water voor andere doeleinden, blijkt dat nu stil te vallen.