managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Indische IT-sector zoekt talent op platteland

Posted by managing21 on september 4th, 2006

De Indische IT-sector is driftig op zoek naar nieuwe medewerkers die kunnen ingeschakeld worden in opdrachten voor buitenlandse bedrijven. Daarvoor wordt nu ook in de kleinere steden op het platteland gezocht naar nieuw talent. De sector stelt dat het tekort aan gekwalificeerd personeel een bedreiging vormt voor de hele Indische outsourcing-industrie. 

De Indische National Association of Software and Services Companies (Nasscom) heeft een testprogramma opgestart om mogelijke kandidaten uit die kleinere steden te testen op hun mogelijkheden om voor buitenlandse bedrijven te werken. “Er is voldoende talent aanwezig in India,” vertelt Nasscom-onderdirecteur Sunil Mehta aan het magazine The Register. “Maar we hebben een nationale standaard om dat talent ook te kunnen inschakelen.”

Volgens een onderzoek van McKinsey is slechts 10 tot 25 procent van de Indische afgestudeerden in staat om voor multinationals te werken. “De opleiding van de rest is onvoldoende of niet aangepast aan de gestelde vereisten,” aldus McKinsey. “Bovendien is hun talenkennis meestal ver van voldoende.” Dat betekent volgens Metha dat slechts vijftien Indische bedrijven echt geschikt zijn om ook op de internationale markt mee te draaien.

Er is volgens Mehta in India een groot tekort aan gekwalificeerd IT-personeel. Er zijn wel ongeveer veertien miljoen Indische gediplomeerden – twee keer zoveel als in de Verenigde Staten – en daar komen er elk jaar 2,5 miljoen bij, maar de snelle groei van de Indische IT-sector slorpt al die mensen binnen de kortste keren op. In 2008 zal de vraag zelfs het aanbod overstijgen.

Dat heeft al tot gevolg gehad dat de lonen sinds 2001 al met 23 procent zijn gestegen. Daarmee wordt meteen één van de grote voordelen van de Indische arbeidsmarkt bedreigd. De Indische overheid moet zich volgens Mehta goed bewust zijn van het gevaar dat multinationals om al die redenen in de toekomst elders oplossingen zouden zoeken.

Volgens McKinsey moeten Indische IT-bedrijven zich niet concentreren rond grote centra als Bangalore, Bombay en Hyderabad, maar zich moeten verspreiden over het hele land. “Daar zullen ze een nieuwe groep locaal talent aantreffen,” aldus de onderzoekers. Mehta hoopt dat het ooit zal komen tot een wereldwijde standaard die door outsourcing bedrijven zou kunnen gebruikt worden om overal op zoek te gaan naar mensen met de nodige aanleg.