managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Intelligente apparaten hebben griezelig imago

Posted by managing21 on mei 3rd, 2019

Hoewel intelligente en geconnecteerde apparaten snel aan populariteit winnen, blijft bij een aanzienlijk deel van het publiek een duidelijke argwaan merkbaar. Vele consumenten blijken het moeilijk te hebben om de technologie volledig te vertrouwen. Dat blijkt uit een studie van consulent Ipsos Mori, de Internet Society en Consumers International, gebaseerd op een enquête bij zesduizend consumenten in de Verenigde Staten, Frankrijk, Canada, Australië, Groot-Brittannië en Japan.

De onderzoekers stelden vast dat vele consumenten zich zorgen maken over de manier waarop deze apparaten gegevens verzamelen en met privacy en veiligheid omspringen.

De studie toont dat 69 procent van de consumenten minstens één geconnecteerd apparaat in bezit heeft. Voorbeelden zijn onder meer intelligente meters, fitness-platformen, speelgoed, digitale assistenten of spelconsoles. “Tegelijkertijd zijn velen van mening dat een groot aantal producten met weinig aandacht voor elementaire veiligheid en privacybescherming op de markt zijn gebracht,” zeggen de onderzoekers. “Daarbij zegt 88 procent van de respondenten dat de toezichthouders de nodige normen terzake moeten opleggen. Tegelijkertijd is 81 procent van mening dat de fabrikanten zekerheden moeten garanderen. Voor 80 procent moeten ook de retailers daarvoor inspanningen doen. Volgens 60 procent moet echter ook de consument ervoor zorgen dat zijn apparaten beveiligd zijn.”

“Uit de studie bleek dat 65 procent van de consumenten zich zorgen maakt over de manier waarop geconnecteerde apparaten gegevens verzamelen,” aldus de onderzoekers. “Ook geeft 55 procent toe er geen vertrouwen in te hebben dat zijn intelligente apparaten zijn privacy zal beschermen. Volgens 53 procent is het bovendien twijfelachtig of deze toestellen met de beschikbare informatie op een verantwoorde manier omgaan.” Het onderzoek geeft aan dat 77 procent van de consumenten garanties over veiligheid en gegevensbescherming als een fundamenteel onderdeel van hun aankoopbeslissing beschouwen.

In de groep die geen enkel geconnecteerd apparaat bezit, verwijst 28 procent naar deze problemen als de grondslag van hun terughoudendheid over de aankoop van intelligente toestellen. Maar zelfs in de groep die wel geconnecteerde apparaten in eigendom hebben, erkent 66 procent dat de technologie griezelig omgaat met het verzamelen van informatie van de consumenten en hun gedrag. “De fabrikanten van geconnecterde apparaten zullen zeker niet bedoeld hebben dat het publiek hun producten als griezelige creaties bestempelt,” betoogt Andrew Sullivan, chief executive van de Internet Society.

“De onderzoeksresultaten onderstrepen dan ook dat het internet-of-things bij het ontwerp van zijn apparaten beveiliging en privacy als een prioriteit moet beschouwen,” waarschuwt Sullivan. “Veiligheid zou geen bijzaak moeten zijn. Het is duidelijk dat fabrikanten en retailers meer inspanningen moeten doen om bij het publiek een groter vertrouwen in de technologie te wekken.” Helena Leurent, directeur-generaal van Consumers International, zegt dat de verantwoordelijkheid hiervoor niet bij een groep mag worden gelegd. Het is volgens haar daarentegen duidelijk dat een collectieve inspanning van producenten, retailers en autoriteiten noodzakelijk is.

Lees Verder