managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Google bestrijden heeft geen zin

Posted by managing21 on november 28th, 2006

Het heeft voor de kranten geen zin om hun online auteursrechten op te eisen door naar de rechter te stappen. Dat zegt Robert Cauthorn, directeur van City Tools. Hij noemt dergelijke strategieen niet alleen uiterst naief, maar ook een contraproductief en een verlies van tijd. Ze moeten volgens Cauthorn integendeel positief inspelen op deze nieuwe wereld.

“Het bestrijden van Google is even dom als het gerechtelijk aanvechten van links,” merkt Robert Cauthorn op in het online magazine DotJournalism. “Het hele internet is gebaseerd op links. Wie daar problemen mee heeft, doet er best aan zijn website te sluiten, want daarmee geeft men aan niet op het internet aanwezig te willen zijn. Dan mag men mensen ook niet toelaten om over krantenartikels te praten, want ook dat zou misschien wel eens ten koste kunnen gaan van de verkoop.”

Kranten zouden er volgens Cauthorn veel beter aan doen om met andere uitgevers netwerken te creeren waar al die content op een slimme manier gecombineerd wordt, zodat de lezers daar terecht moeten zijn om van die unieke mix te kunnen genieten. “Maar blijkbaar hebben vele uitgevers nog altijd een panische angst voor samenwerking,” oppert hij. “Men wil nog altijd zaken doen zoals dat de voorbije honderd jaar is gebeurd. maar dat is voltooid verleden tijd.”

Met al die nieuwe en georganiseerde nieuwsnetwerken zouden de uitgevers volgens Cauthorn voldoende kritische massa kunnen genereren om met Google de strijd aan te gaan. “Google bombardeert zijn publiek immers met alle soorten berichten waar de individuele lezer geen boodschap aan heeft,” meent hij. “Goed georganiseerde netwerken van kranten kunnen dat wel.”

Daarbij denkt hij onder meer aan geografische samenwerking, maar ook aan thematische of redactionele specialisatie. “Elke krant wordt uniek, gebaseerd op zijn relaties en zijn netwerken,” voert Cauthorn aan. “In plaats van alleen maar locale actualiteit en persberichten, kunnen zij vanuit hun netwerken en zelfs de burgerjournalistiek een rijke en brede content aanbieden.”

De lezer wint daar volgens Cauthorn bijzonder veel bij, want de content die hij krijgt is veel vollediger en diverser. “Wanneer de lezer wint, zullen ook de adverteerders winnen,” zegt hij. “En wanneer zowel de lezers als de adverteerders winnen, zullen ook de kranten winnen.”