managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'landbouw' Category

Amerikaanse robots worden boer

Posted by managing21 on 6th september 2007

De Amerikaanse landbouwsector lijkt in belangrijke mate geautomatiseerd te zullen worden. Door de strengere immigratie-maatregelen dreigt de sector immers geconfronteerd te zullen worden met een gebrek aan gastarbeiders. Volgens de California Farm Bureau Federation zal dat tekort wellicht ingevuld worden door het inschakelen van robots, onder meer voor het plukken van wijndruiven en om sla te wassen. Dergelijke landbouwrobots zijn volop in ontwikkeling.

Californië oogst ongeveer de helft van alle vruchten, noten en groenten van de Verenigde Staten. Daarvoor zijn er jaarlijks 225.000 arbeidskrachten nodig, terwijl tijdens de zomer nog eens zoveel seizoensarbeiders moeten ingezet worden. Maar meer dan de helft van alle Californische landarbeiders zijn illegale immigranten. Door het strengere Amerikaanse migratiebeleid was er vorig jaar echter een tekort aan arbeidskrachten, waardoor sommige producten op de velden bleven en rotten.

Een aantal Californische teelten, zoals tomaten, druiven en noten, zijn al grotendeels gemechaniseerd, maar een aantal andere oogsten zijn te delicaat om door de huidige machines behandeld te worden. Daarvoor worden op dit ogenblik echter robots ontwikkeld die de menselijke arbeid heel dicht kunnen benaderen. Met de nieuwe beeldtechnologie zullen ze bovendien in staat zijn om de verschillende soorten fruit en groenten te herkennen en naar kwaliteit te sorteren.

“De technologie staat bijna op punt,” vertelde Derek Morikawa, directeur van het Californische bedrijf Vision Robotics, tegenover het persbureau Associated Press. Een aantal prototypes zijn al getest, maar het duurt wellicht nog enkele jaren vooraleer deze robots commercieel zullen kunnen ingezet worden. Een dergelijke robot zou tussen 250.000 dollar en 500.000 dollar moeten kosten.

Posted in landbouw, technologie | Reacties uitgeschakeld voor Amerikaanse robots worden boer

Malaria genezen met witloof

Posted by managing21 on 23rd juli 2007

Als het aan onderzoekers ligt, kan malaria binnenkort genezen worden met witloof. Nederlandse wetenschappers verrijken het witlof – of witloof – met een cruciaal gen uit een geneeskrachtige zoete alsem. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Plant Research International van de Universiteit van Wageningen en gebeurt in opdracht van Dafra Pharma International uit Turnhout.

Alle hoop is daarom gericht op artemisinine, een middel uit zoete alsem (Artemisia annua), een éénjarige bergplant uit China. Artemisinine is zeer effectief, maar ook bijzonder duur. Een hectare zoet alsem produceert immers amper zes kilogram geneesmiddel. Chemisch namaken van de actieve stof in het laboratorium is nog veel duurder. Daarom wordt ingezet op genetisch veranderde planten.

De witlofachtige chicoreiplant produceert bitterstoffen die sterk lijken op artemisinine. Harro Bouwmeester van Plant Research International ontdekte in zoete alsem het gen voor de productie van artesinine.Wanneer dat wordt overgezet in witloof, zal dat volgens Bouwmeester leiden tot een opbrengst die zeven keer zo hoog ligt. Hierdoor wordt het geneesmiddel ook betaalbaar voor de armere Afrikaanse bevolking.

De onderzoekrs hopen over drie tot vijf jaar een witloofplant te hebben die deze belofte waarmaakt. Opdrachtgever Dafra Pharma International heeft een octrooiaanvraag ingediend voor het gemanipuleerde witloof. (Felixcius)

Posted in gezondheid, landbouw | Reacties uitgeschakeld voor Malaria genezen met witloof

Japanse chauffeurs rijden op sake

Posted by managing21 on 11th mei 2007

Het is niet denkbeeldig dat Japanse autobestuurders in de toekomst hun tank zullen vullen met sake, de beroemde Japanse rijstwijn. Daarvoor heeft de Japanse overheid een proefproject opgezet in Shinanomachi, een bergstad tweehonderd kilometer ten noordwesten van Tokyo. Daar wordt met hulp van locale boeren goedkope ethanol gemaakt op basis van rijstafval. Het proefproject zal drie jaar duren en wordt geleid door Yasuo Igarashi, docent microbiologie aan de universiteit van Tokyo.

Indien het project in Shinamomachi een succes wordt, zal het systeem uitgebreid worden tot andere Japanse regio’s. Daardoor zou een gedeelte van de Japanse autovloot aangedreven kunnen worden met inlandse biobrandstoffen. Na de Verenigde Staten is Japan op dit ogenblik de tweede grootste dieselverbruiker van de wereld, maar is voor zijn bevoorrading exclusief afhankelijk van buitenlandse import. Japan is dan ook bijzonder gevoelig voor de schommelingen van de olieprijzen.

“Toch heeft Japan op het gebied van biobrandstoffen een grote achterstand op Europa en de Verenigde Staten,” merkt het persbureau Reuters op. “Dat kan onder meer verklaard worden door de hoge prijzen van de locale landbouwproducten. Daardoor zijn ook groene brandstoffen bijzonder duur. Bovendien geven de belangrijke Japanse olieverdelers weinig steun aan deze initiatieven, terwijl ook de regering weinig promotie voert.”

Het team van Yasuo Igarashi wil met zijn experiment echter aantonen dat biobrandstoffen haalbaar zijn en ook goedkoop kunnen geproduceerd worden. De Japanse landbouw wordt vooral gedreven op gezinsbasis en wordt gedragen door inwoners die een andere dagtaak hebben en vooral tijdens het weekend het land bewerken. Volgens Igarashi is er een groot potentieel om biobrandstof te produceren met landbouwafval en verlaten gronden.

Posted in automotive, energie, landbouw, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Japanse chauffeurs rijden op sake

Keniaanse landbouw gaat digitaal

Posted by managing21 on 27th maart 2007

In Kenia probeert men gebruikte computers in de locale om de locale landbouw te ondersteunen. Zelfs de in het westen afgeschreven technologie kan er immers gebruikt worden om locale weersmodellen samen te stellen, zodat kan voorspeld worden welke gevolgen de weersomstandigheden zullen hebben voor de oogst. Gehoopt wordt dan ook dat de opkomst van Windows Vista weer voor een nieuwe generatie afgeschreven computers zal zorgen.

In het westen worden al geruime tijd de modernste gps-technologieën gebruikt om landbouwgronden te bemesten en te beplanten, maar ook het Afrikaanse Kenia is zijn landbouw aan het digitaliseren. “Een goede weersvoorspelling is er immers bijzonder belangrijk,” aldus de Britse krant The Guardian. “Tachtig procent van het land is dor en traditioneel lukt de oogst er in sommige gebieden amper één keer om de vier jaar.”

Door het combineren van gegevens over temperatuur en regenval met informatie over de ondergrond maken het volgens de Keniaanse Metereologische Dienst mogelijk om tot een efficiëntere landbouw te komen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van tweedehands computers die door de Britse organisatie Computer Aid worden verzameld en naar ontwikkelingslanden worden gestuurd.

De Keniaanse Metereologische Dienst is nu volop de weersgegevens van de voorbije 62 jaar te digitaliseren. “Tot nu toe belden plaatselijke weerstations hun gegevens door naar een centrale dienst in Nairobi, waar de resultaten werden verwerkt,” aldus The Guardian. “De locale stations hadden echter niet de mogelijkheid om hun eigen gegevens te verwerken en te interpreteren voor de plaatselijke situatie.”

Tot nu toe bleef al die weersinformatie nagenoeg ongebruikt. “Het weer werkt cyclisch,” vertelde Simon Gathara, metereoloog bij de Keniaanse Metereoligische Dienst, aan de krant. “Daardoor kunnen we voor de huidige evoluties vergelijkingen maken met periodes uit het verleden. Dit laat toe om boeren te adviseren over de succeskansen bij het plannen van nieuwe oogsten.”

Zo kan beslist worden om te kiezen voor aanplantingen die niet veel regen nodig hebben. “We zijn nu in staat de meest geschikte planten te kiezen voor een bepaald jaar,” aldus de betrokkenen. “Maar eigenlijk zouden de gegevens nog meer locaal verzameld moeten worden, want Kenia heeft talloze verschillende agriculturele zones.” Gehoopt wordt dan ook dat Windows Vista voor een nieuwe generatie afgeschreven computers zal zorgen.

Posted in derde wereld, informatica, landbouw | Reacties uitgeschakeld voor Keniaanse landbouw gaat digitaal

Starbucks gaat Afrikaanse invoer verdubbelen

Posted by managing21 on 15th februari 2007

De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft bekend gemaakt zijn koffie-aankopen in Oost-Afrika de volgende twee jaar te zullen verdubbelen. Bovendien wil de keten het krediet voor Afrikaanse boeren verhogen om de kwaliteit van de koffiebonen te verbeteren. Daarnaast komt er ook een Farmers Support Centre, dat één miljoen dollar zou samenbrengen om mikrokredieten te verlenen aan Afrikaanse boeren.

Starbucks kocht het voorbije jaar voor 294 miljoen dollar koffie aan. Daarvan was 6 procent afkomstig uit Afrika. Starbucks-topman Dub Hay zegt dat cijfer te tegen 2009 te willen opdrijven tot 12 procent. Starbucks ligt de jongste maanden trouwens in dispuut met de Ethiopische overheid, die een handelsmerk wil voor zijn koffie’s America-Sidamo, Harar en Yirgacheffe wil laten registeren.

Volgens Oxfam probeert Starbucks de Ethiopische pogingen te dwarsbomen door te lobbyen bij de Amerikaanse National Coffee Association. Starbucks ontkent die aantijgingen en zegt oog te hebben voor de belangen van de koffieboeren, maar voert aan niet te geloven dat een handelsmerk daartoe zou kunnen bijdragen. Volgens de keten is een ondersteuning van de boeren om de kwaliteit en de kwantiteit op te drijven een veel betere oplossing.

Posted in derde wereld, landbouw | Reacties uitgeschakeld voor Starbucks gaat Afrikaanse invoer verdubbelen

Vragen bij Amerikaanse ethanol-productie

Posted by managing21 on 5th januari 2007

De Amerikaanse ethanolproductie zal volgend jaar de helft van de graanoogsten van de Verenigde Staten opslorpen. Dat blijkt uit een studie van het Earth Policy Institute. Door de talloze ethanol-fabrieken die worden opgericht door landbouwers en investeerders, die daarin een nieuwe goudmijn zien, komt volgens de onderzoekers de Amerikaanse voedingbevoorrading in het gedrang.

Volgens het Earth Policy Institute worden er op dit ogenblik een kwart meer ethanol-installaties gebouwd dan wordt aangegeven door het Agriculture Department en de Renewable Fuels Association. De onderzoekers stellen dat op dit ogenblik in de Verenigde Staten 79 installaties worden gebouwd, waardoor de totale ethanol-capaciteit volgend jaar zou verdubbelen tot 44 miljard liter.

Volgens de Renewable Fuels Association gaat het over 62 installaties, waardoor volgens de onderzoekers de hoeveelheid graan die voor de ethanolproductie nodig is, zwaar wordt onderschat. Graan dat in de energieproductie wordt gebruikt, wordt onttrokken aan de voedingsector, waardoor er grote discussies ontstaan over de prioriteiten die moeten gelegd worden. Volgens Lester R. Brown, voorzitter van het Earth Policy Institute, zal dat ongetwijfeld gevolgen hebben voor de voedselprijs.

De krant The New York Times stelt dat de Renewable Fuels Association in zijn beleid de vragen rond de voedselbevoorrading minimaliseert. De organisatie stelt echter niet bewust de cijfers onderschat te hebben en zegt dat van de ethanolproductie geen invloed moet verwacht worden op de voedingsector. Ook de
National Corn Growers Association zegt perfect aan de vraag van energie, voeding en export te kunnen beantwoorden en de productie opgedreven te hebben.

Lester R. Brown stuurt aan op de Amerikaans moratorium op nieuwe ethanol-distillerijen. Hij wil ook dat ethanol gemaakt zou worden uit plantaardig afval en specifieke gewassen. Op dit ogenblik zijn in de Verenigde Staten zijn er al 116 ethanol-installaties operationeel. Er zouden bovendien nog minstens 200 gepland zijn.

Posted in biotechnologie, energie, landbouw, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Vragen bij Amerikaanse ethanol-productie

Wierookproductie Ethiopie in nood

Posted by managing21 on 14th december 2006

De wierookproductie van Ethiopie, één van de belangrijkste exporteurs van het hars-product van de Boswelia-boom, wordt bedreigd. Dat zegt Frans Bongers, hoogleraar aan de universiteit van Wageningen, in De Volkskrant. De wierookbossen zijn er immers in een snel tempo aan het verdwijnen. Indien er niet snel ingegrepen wordt, is de wierookoogst in Ethiopie over twee tot drie decennia definitief voorbij.

Ethiopie is samen met Somalie, Kenia en India de belangrijkste exporteur van wierook. In Ethiopie worden de bomen volgens Frans Bongers echter in een snel tempo gekapt voor de uitbreiding van het landbouwareaal van het land. “Daarnaast wordt er ook te snel na elkaar geoogst, zodat de bomen dikwijls niet voldoende energie hebben om zaden te reproduceren,” voert hij aan.

Ook wordt de groei van de bomen belemmerd door loslopend vee dat aan de gewassen knabbelt. Indien er niet dringend wordt ingegrepen, zal de Boswelia-boom volgens Bongers over twintig tot dertig jaar uit Ethiopie verdwenen zijn. Nochtans leeft in sommige gebieden in het zuiden van Ethiopie de bevolking voor één derde van de verkoop van wierook.

Wierook is volgens de Wageningse hoogleraar beter van kwaliteit dan die uit India en Somalie. Bovendien kampt Somalie volgens hem met dezelfde problemen als Ethiopie.

Posted in derde wereld, landbouw | Reacties uitgeschakeld voor Wierookproductie Ethiopie in nood

Zimbabwe wil blanke boeren compenseren

Posted by managing21 on 17th november 2006

Meer dan duizend blanke boeren kunnen een compensatie krijgen voor het verlies van hun land tijdens het controversiele landhervormingsprogramma van de Zimbabwese regering. De landhervormingen hebben Zimbabwe in een enorme economische crisis gestort en de arme zwarte bevolking nog meer in het nauw gedreven. 

Het landhervormingsprogramma werd zeven jaar geleden door de Zimbabwese president Robert Mugabe gelanceerd. Daarbij werd het land van duizenden blanken boeren in beslag genomen en ter beschikking gesteld van arme zwarten. Die maatregel moest dienen om het economisch evenwicht tussen de blanke en zwarte bevolking van het land te verbeteren.

Maar Mugabe kreeg kritiek te verwerken omdat hij door die maatregel de landbouw-gerichte economie van het land ten gronde richtte, wat tot gigantische voedseltekorten leidde. De inflatie van het land bedraagt nu meer dan 1.200 procent en dat maakt het leven van vele armen nog veel moeilijker dan voorheen.

Men gaat er vanuit dat er in Zimbabwe nog ongeveer 500 blanke boeren zijn overgebleven. Velen zijn gevlucht naar buurlanden zoals Zambia en Mozambique.

Posted in derde wereld, landbouw, politiek | Reacties uitgeschakeld voor Zimbabwe wil blanke boeren compenseren

MIJARC wil meer landbouwers

Posted by managing21 on 28th september 2006

Het International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth (MIJARC), een organisatie voor jonge plattelandsbewoners en landbouwers die actief is in 38 landen wereldwijd, heeft een internationale campagne gelanceerd om jongeren meer kansen te geven als landbouwer aan de slag te gaan.

Wereldwijd leven momenteel één miljard mensen tussen 15 en 25 jaar oud van de landbouw. Daarvan is 85 procent woonachtig in ontwikkelingslanden. Daar gaat de verhuis naar de steden echter onverminderd verder. De landbouwsector is in landelijke gebieden de voornaamste bron van inkomen en tewerkstelling. Om de vlucht naar de steden tegen te gaan, is het volgens het MIJARC dan ook belangrijk jongeren gronden ter beschikking te stellen.

Daarnaast moet volgens de organisatie onder meer ook werk gemaakt worden van watervoorziening, zaden, goedkope kredieten, vorming, infrastructuur, gezondheidszorg en gedecentraliseerde markten. MIJARC voerde tussen 2001 en 2004 vooral actie tegen voedseldumping en voor zelfvoorziening. De organisatie nam zo de praktijken van het IMF en Wereldbank op de korrel.

Posted in derde wereld, landbouw | Reacties uitgeschakeld voor MIJARC wil meer landbouwers

Wereldbank wil strenger zijn voor illegale houtkap

Posted by managing21 on 18th september 2006

De illegale houtkap kost ontwikkelingslanden nagenoeg acht miljard euro per jaar. Bovendien vormt de praktijk een rem op het streven van die landen naar duurzame economische groei. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Er wordt aangestuurd op zwaardere controles. 

De Wereldbank voert daarbij aan dat de overheden het probleem van de illegale houtkap strenger moeten aanpakken. Daarbij wordt aangestuurd op een repressievere benadering van witwaspraktijken en belastingontduiking. Tevens moeten de controles op dergelijke praktijken volgens de Wereldbank opgevoerd worden.

In het rapport wordt toegegeven dat de voorbije jaren al enige vooruitgang is geboekt. “Maar desondanks blijkt in zeventien landen nog meer dan de helft van alle houtkap illegaal,” wordt er opgemerkt. In landen zoals Indonesië, Peru en Bolivië zou dat zelfs meer dan tachtig procent bedragen.”

De studie noemt de resultaten van het onderzoek bijzonder schrijnend, aangezien meer dan 90 procent van de arme bevolking op één of andere manier afhankelijk zijn van het bos. “Een goed bosbeheer is dan ook een integraal onderdeel van de strijd tegen armoede en corruptie,” aldus de Wereldbank.

Posted in landbouw, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Wereldbank wil strenger zijn voor illegale houtkap