managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Consumentenkeuze niet door louter informatie

Posted by managing21 on december 5th, 2006

Consumenten bewust maken van de afkomst en het vervaardigingsproces van goederen kan een invloed hebben op de consumentenkeuze. Dat de stelt de Nederlandse onderzoekster Carolien Hoogland van de Vrije Universiteit Amsterdam. Maar ze voegt er aan toe dat het louter en alleen presenteren van feiten over producten niet daarvoor voldoende is.

“Onder beleidsmakers lijken de verwachtingen hooggespannen als het gaat om het effect van informatie over producten, hun herkomst en de productiewijze, op de consumentenkeuzes,” aldus het magazine Marketing Online. “Hoogland vroeg zich echter af of consumenten wel werkelijk betere en maatschappelijk meer wenselijke keuzes maakten wanneer zij meer van dergelijke informatie kregen.”

De onderzoeker kwam tot de vaststelling dat informatie vooral effect heeft bij consumenten die uit zichzelf al meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in thema’s zoals sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. “Het transparanter maken van productieketens lijkt zeker een middel om consumenten te helpen bij het maken van goede keuzes,” aldus Hoogland. Maar het louter geven van feiten is geen garantie voor duurzaam consumeren.