managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Senioren belangrijk voor maatschappij

Posted by managing21 on december 20th, 2006

De maatschappij profiteert volop van de toegenomen welvaart van ouderen. Dat is de conclusie van een studie van het Nederlandse ministerie van sociale zaken. Gepensioneerden passen volgens de onderzoekers immers op kleinkinderen, geven meer geld uit en gaan meerdere keren per jaar op vakantie. De onderzoekers stellen dan ook dat het bedrijfsleven er goed zou aan doen om zich meer te richten op deze koopkrachtige doelgroep.

“Volgens de cijfers kent het inkomen van ouderen een stevige groei,” citeert het Algemeen Dagblad het onderzoek. “Onder gepensioneerden heerst minder armoede dan bij vijftigers. De hogere welvaart hebben ouderen vooral aan zichzelf te danken.” De onderzoekers stellen dat de betrokken leeftijdscategorie door een betere opleiding in hogere banen met bijbehorende salarissen terechtgekomen. “Bovendien letten zij goed op hun pensioen,” merken ze op.

De ouderen hebben volgens de onderzoekers nog andere voordelen. “Omdat meer vrouwen werken, is de pensioenopbouw toegenomen,” voeren ze aan. “Veel ouderen hebben ook jaren geleden een huis gekocht en dat is nu veel meer waard geworden. Ze hebben dus een behoorlijk vermogen opgebouwd.” Dat heeft volgens de onderzoekers ook een gunstige weerslag op de economie.

Maar het is volgens de studie nog steeds niet tot iedereen doorgedrongen hoe belangrijk ouderen voor de samenleving zijn. “Vergrijzing is niet alleen een kostenpost,” benadrukken de onderzoekers. “Ouderen nemen met plezier deel aan het gewone leven. Ze hebben lang gespaard voor de oude dag en na pensionering blijven ze consumeren. Voor bedrijven is deze groep een belangrijke bron van inkomsten.”

Vergeleken met een doelgroep als jongeren, is de aandacht voor de oudere consument volgens de onderzoekers echter nog altijd zeer gering. “Dat komt omdat er bij reclamebureaus en marketingafdelingen vooral jonge mensen zitten, die zich nauwelijks in ouderen kunnen inleven,” wordt er aangevoerd. “Bedrijven denken bij leeftijdsgebonden producten als antirimpelcrèmes wel aan 50-plussers, maar niet bij leeftijdsloze spullen als elektronica.