managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Starbucks riskeert verbanning uit Verboden Stad

Posted by managing21 on januari 18th, 2007

De Amerikaanse koffieketen Starbucks dreigt verbannen te worden uit de Verboden Stad van Beijing. Een online campagne van verontwaardigde Chinezen hebben de beheerders van de Verboden Stad besloten om de aanwezigheid van Starbucks te herbekijken. Binnen een periode van zes maanden zal beslist worden of de Amerikaanse keten inderdaad moet vertrekken.

Starbucks is volgens de Britse krant The Guardian ruim zes jaar aanwezig in de Verboden Stad. “De keten is in China bijzonder populair, maar zijn locatie in de Verboden Stad heeft altijd al veel controverses opgeroepen,” merkt de Britse krant op. Ook vele buitenlandse toeristen kijken volgens de krant verbaasd op wanneer ze de koffieketen opmerken binnen de muren van het historische complex.

De koffieketen heeft de gemoederen al proberen te bedaren door zijn aanwezigheid minder prominent te benadrukken en zijn reclamepanelen weg te halen. Maar televisie-anker Rui Chenggang heeft op zijn weblog opgeroepen voor een campagne tegen Starbucks, dat volgens hem de Chinese cultuur vertrappelt. Zijn petitie zou na één week al door een half miljoen mensen zijn ondertekend.

“Starbucks vestigde zich hier zes jaar geleden, maar toen hadden we geen weblogs,” aldus Rui. “Deze campagne is een bewijs voor de kracht van het internet. De Verboden Stad is een symbool van het Chinese cultureel erfgoed, terwijl Starbucks een symbool is van de lagere middenklasse in het westen. We moeten ons openstellen voor de wereld, maar ook onze culturele identiteit beschermen.”

Uit vroegere opiniepeilingen bleek al dat zeventig procent van de bevolking gekant is tegen de aanwezigheid van Starbucks. De beheerders van de Verboden Stad hebben die protesten altijd naast zich neergelegd, maar zouden met de Amerikaanse koffieketen nu aan een oplossing werken. Starbucks zelf zegt geen plannen te hebben om te verhuizen en de cultuur van de Verboden Stad altijd gerespecteerd te hebben.

Rui wil nu ook dat de sponsoringtekens van American Express uit de Verboden Stad worden geweerd. Maar hij benadrukt geen fanatiek nationalist te zijn. “Ik hou van Starbucks-koffie,” merkte hij op. “Ik ben alleen tegen hun aanwezigheid in de Verboden Stad.”