managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Google Earth laat militaire basissen verdwijnen

Posted by managing21 on januari 18th, 2007

Google Earth heeft een aantal satellietbeelden van Britse militaire basissen in het Iraakse Basra vervangen door oudere opnames. Daarmee speelt het zoekmachinebedrijf volgens The Telegraph in op klachten van het Britse leger dat terroristen Google Earth gebruikten om aanvallen te plannen op de militaire installaties.

De Britse krant stelt dat het Britse leger tijdens huiszoekingen in woningen van Iraakse opstandelingen prints werden gevonden van foto’s die op Google Earth waren verschenen. Daarbij zouden heel duidelijke beelden zijn te voorschijn gekomen van de gebouwen en kwetsbare plekken binnen de militaire basissen. Dat was volgens het Britse leger het bewijs dat er een aanslag op til was.

De Britse legeroverheid meent dat de terroristen Google Earth gebruiken om de meest kwetsbare plekken van de basissen, zoals tenten, te localiseren. Google reageerde in eerste instantie met de stelling dat informatie altijd op een goede of kwade manier kan gebruikt worden, maar voegde er aan toe altijd bereid te zijn te horen naar verzoeken van regeringen.

Volgens The Telegraph toont Google Earth op beelden van Basra sindsdien geen aanwezigheid meer van het Britse leger. Maar inmiddels zouden de prints wel verkocht worden op de markt van Basra. Een aantal soldaten heeft al gezegd Google voor de rechtbank te zullen dagen indien ze gewond zouden raken bij een aanval op hun basis.