managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Oudere ICT-specialisten niet afschrijven

Posted by managing21 on januari 25th, 2007

Oudere ICT-specialisten zijn op de arbeidsmarkt helemaal niet populair, ondanks hun ervaring en capaciteiten. Dat merkt het Nederlandse wervingsbureau Michael Page op. Hij stelt dat oudere werknemers door bedrijven niet op waarde geschat worden. Veel ICT-bedrijven zoeken volgens het bureau vooral jonge ICT-mensen en vinden een veertiger al te oud.

Het bureau stelt dat de oudere ICT-man vooral minder populair is omwille van zijn specialisatie. “Zo zijn er volgens Michael Page onder meer ICT-mensen die gespecialiseerd zijn in een softwarepakket waar op de markt steeds minder vraag naar is,” aldus het magazine Computable. “In veel gevallen werd hen door hun werkgever gevraagd zich te specialiseren, maar daardoor liggen ze nu wel minder goed in de markt.”

Door die specialisatie zijn de oudere ICT-mensen volgens het wervingsbureau minder flexibel. De kracht van de oudere professional moet volgens de wervingsbureau’s vooral zitten in de competenties. “Sommige professionals zitten vast in een patroon van inhoudelijke specialisatie en kunnen daarop vastlopen,” wordt er opgemerkt.

Toch wordt er gesteld dat het voor bedrijven niet verstandig is om zich exlusief op jongere medewerkers te richten. “De ICT-sector krijgt immers te maken met een personeelstekort,” wordt er gewaarschuwd. Er wordt aan toegevoegd dat de capaciteiten van mensen belangrijker moeten zijn dan hun leeftijd. Bovendien moet er rekening mee gehouden worden dat een oudere medewerker wellicht minder snel aan jobhoppen denkt dan een jongere, die nog een carrière wil uitbouwen.