managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Rfid kan medische apparatuur storen

Posted by managing21 on februari 1st, 2007

Radio Frequency Identification (Rfid) kan in ziekenhuizen mogelijk problemen opleveren. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Capgemini. De Rfid-toepassingen blijken volgens de onderzoekers medische apparatuur te kunnen storen. Daarom moet er volgens Capgemini gezocht worden hoe de interferentie-problematiek kan vermeden worden.

Bij het onderzoek in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam bleken Rfid-toepassingen storingsproblemen te onstaan op medische apparatuur. “Dat was een verrassing,” geven de onderzoekers toe tegenover het magazine Computable. “Toch hadden we dat in sommige gevallen kunnen voorspellen. Zo gebruikten we een Rfid-tag die communiceerde over hetzelfde radiokanaal als een programmer die een pacemaker instelt.”

In andere gevallen traden onderdelen van medische apparaten onbedoeld op als ontvanger van het Rfid-signaal. Daarbij werden storingen vastgesteld aan een infuuspomp, een beademingsapparaat en een defilibrator. Toch stellen de onderzoekers dat Rfid in ziekenhuizen veilig kan worden gebruikt, op voorwaarde dat een aantal veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

Daarbij wordt opgemerkt dat Rfid-tags met bepaalde frequenties niet in de operatiekamer en op de intensieve zorgen mogen gescand worden. Ook mag Rfid-apparatuur niet in de operatiekamer zelf worden geplaatst en Rfid-antennes moeten in een noodsituatie snel uitgeschakeld kunnen worden. Ook pleiten de onderzoekers voor speciale frequentiebanden voor medische en Rfid-apparatuur.

Daarnaast stellen ze dat fabrikanten van Rfid-apparatuur het maximale vermogen van zenders voor medische toepassingen terugschroeven. Op hun beurt moeten ziekenhuizen een beleid ontwikkelen voor het gebruik van frequentiebanden. Daarnaast moeten de betrokken partijen afspraken maken gebruikte frequenties, maximaal zendvermogen en minimale afstanden tussen rfid- en medische apparatuur.