managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Werknemers zijn weinig betrokken

Posted by managing21 on februari 2nd, 2007

Werknemers zijn bijzonder moeilijk te motiveren en bij het bedrijf te betrekken. Dat blijkt uit een Europees onderzoek van het adviesbureau Right Management. Daarbij wordt opgemerkt dat het personeel zelfs bij zijn binnenkomst al totaal onverschillig blijkt te zijn. Die afstand tegenover de werkgever groeit nog naarmate de werknemer langer in dienst is.

De meeste werknemers denken er volgens de onderzoekers niet aan om het bedrijf te verlaten, maar desondanks is hun betrokkenheid bij de onderneming bijzonder laag. “Niet eens de helft van de werknemers echt betrokken,” aldus De Volkskrant. “Dat geldt overigens ook voor leidinggevenden. Ook de helft van directeuren en managers voelt zich nauwelijks betrokken bij hun organisatie.”

Er kan volgens de krant echter wel iets gedaan worden aan die houding van de werknemer. De werkgevers zouden al meteen bij de instroom moeten ingrijpen. “De helft van nieuwe werknemers begint namelijk totaal onverschillig aan een nieuwe baan,” aldus de krant. Door te selecteren op betrokkenheid als persoonlijke eigenschap zouden werkgevers rotte appels kunnen weren.

Daarna moet het personeel volgens de onderzoekers goed worden begeleid en eerlijk wordt behandeld. Zo moeten concrete mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei aangeboden worden, duidelijke organisatiedoelen opgesteld worden en moet het personeel respectvol behandeld worden. “Naarmate werknemers zich meer gewaardeerd en eerlijker behandeld voelen neemt hun betrokkenheid toe,” aldus nog De Volkskrant.