managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nederlandse kokkelvissers wijken uit naar Afrika

Posted by managing21 on februari 5th, 2007

De Nederlandse kokkelvissers, die in 2005 uit de Waddenzee werden verdreven, willen hun activiteiten verder zetten voor de kust van Mauritanie. Daar willen ze immers gaan vissen op venusschelpen, die vooral in Zuid-Europa bijzonder gegeerd zijn. Maar ook nu vrezen natuurorganisaties dat de visserij grote schade zal toebrengen aan het milieu.

Na dertig jaar discussies werden de Nederlandse kokkelvissers in 2005 uit de Waddenzee verbannen omdat ze het wad teveel schade zouden berokkenen. Daardoor werden 22 schepen uit dienst genomen. Het kostte de Nederlandse overheid 123 miljoen euro aan schadeloosstelling. Maar inmiddels lijken de kokkelvissers andere mogelijkheden gezien te hebben om alsnog verder te werken.

De kokkelrederij Holland Shellfish heeft volgens het Nederlands Dagblad aan de Mauritaanse regering een vergunning gevraagd om op venusschelpen te mogen vissen. Daarbij wordt volgens natuurorganisaties gewag gemaakt van 300.000 ton venusschelpen per jaar. Dat is veel meer dan de kokkelvangst in de Waddenzee ooit heeft opgeleverd.

De Nederlandse Stichting Wad zegt dat een vangst op dergelijke schaal desastreus zou zijn. Gesteld wordt dat er van een duurzame exploitatie geen sprake is. “Na de bevissing duurt het honderden jaren voor het schelpenbestand zich hersteld heeft,” aldus de organisatie. “Als de vissers hun zin krijgen, zijn over een vijftal jaar alle banken met venusschelpen verdwenen.”

De organisaties wijzen ook met een beschuldigende vinger naar het Nederlandse Instituut voor Maritiem Ecologisch Onderzoek (Imares). Dat onderzoekt of de venusschelpen zonder gezondheidsrisico’s naar Europa kunnen geexporteerd worden. De organisaties stellen dat Imares zich in ruil voor geld laat gebruiken door Holland Shellfish.

Imares draagt volgens de organisaties bij tot de export van een van een ernstig milieuprobleem naar een straatarm derdewereldland. Het World Wildlife Fund probeert de Mauritaanse overheid te overtuigen het Nederlandse voorstel voorlopig af te wijzen. Aangestuurd wordt op een uitgebreid onderzoek naar de ecologische gevolgen van de visserij op de venusschelpen.

De venusschelpen voor de kust van Mauritanie zijn de belangrijkste voedselbron voor inktvissen en roggen. Locale vissers jagen vooral op inktvissen en worden volgens het WNF werkloos als de Nederlandse vissers op massale schaal beginnen te werken. Imares stelt echter dat Mauritanie leert hoe het schelpenbestand duurzaam kan beheerd worden.

Holland Shellfish wil zo vlug mogelijk op een expirementele schaal vissen, waarna volgens het bedrijf zou kunnen bestudeerd worden wat de gevolgen van de activiteit op het milieu is. Het bedrijf benadrukt het schelpenbestand op een duurzame manier te willen bevissen. Holland Shellfish wil nog deze zomer starten met de experimentele visserij.