managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Vakbonden geconfronteerd met vergrijzing

Posted by managing21 on februari 14th, 2007

De ledenbestanden van de vakbonden vergrijzen en nemen nog steeds af. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De organisatie stelt dat vooral jonge werknemers de vakbeweging steeds meer links laten liggen. Dat heeft volgens het CBS onder meer te maken met de extra aandacht die de vakbonden besteden aan oudere werknemers.

Het aantal jonge Nederlandse vakbondsleden is volgens het CBS op tien jaar tijd met meer dan veertig procent gedaald. Het aantal gepensioneerden is daarentegen met bijna 22 procent gestegen. Deze evolutie is volgens het CBS gedeeltelijk te wijten aan de vakbonden zelf. Door de vergrijzing van het ledenbestand gaat een belangrijk deel van de aandacht uit naar de belangen van ouderen.

Jongeren kunnen daardoor het idee hebben dat de vakbeweging weinig oog heeft voor hun specifieke belangen. Bovendien zetten jongeren tegenwoordig op latere leeftijd hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Ook hebben ze eerst vaak een kleinere, soms tijdelijke, baan waardoor het belang van het vakbondslidmaatschap niet meteen duidelijk is.