managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Muzieksector verkettert drm-systemen

Posted by managing21 on februari 15th, 2007

Bijna twee op drie managers uit de Europese muziekindustrie is tegenstander van digital rights management (DRM), waarmee digitale muziek kan worden afgeschermd en beveiligd. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau Jupiter Research. Er wordt vooral gesteld dat de drm-systemen ongeschikt zijn en niet tegemoet komen aan de wens van de consument.

Jupiter-analist Mark Mulligan vertelde aan BBC News verbaasd te zijn over de categorische uitspraken van de toplui van grote en kleine muzieklabels, digitale winkels en technologie-aanbieders. Uit het onderzoek blijkt dat 54 procent van de ondervraagden van mening was dat de huidige drm-systemen te restrictief zijn en 62 procent was van mening dat het schrappen van drm-systemen de verkoop van digitale muziek zou stimuleren.

Door het verdwijnen van de drm-systemen zou digitale muziek op elk soort mp3-speler kunnen gespeeld worden. Toch geloven weinig ondervraagden dat deze beperkende systemen in de nabije toekomst zullen verdwijnen. Vooral de muzieklabels blijken volgens hem niet snel geneigd te zijn om het drm-systeem te laten vallen.

Bij de platenlabels was 48 procent ervan overtuigd dat het verdwijnen van drm-systemen de verkoop van download-muziek zou stimuleren. Bij de grotere platenlabels loopt dit op tot 58 procent. In de andere muzieksectoren loopt dat cijfer echter op tot 73 procent. Voor 70 procent ligt de toekomst van de downloadmuziek in het beschikbaar stellen van de muziek voor zoveel mogelijk verschillende muziekdragers.

Veertig procent van de ondervraagden vreest echter dat vanuit de overheid of consumentenorganisaties actie zal moeten genomen worden om zoiets te bereiken. Mulligan stelt dat de consument tot nu toe niet echt gehinderd wordt door de drm-technologieen. “Dat heeft vooral te maken met het feit dat de iPod van Apple de markt domineert,” voerde hij aan.

Mulligan stelde tenslotte nog dat de muziekindustrie beseft dat er meer inspanningen moeten gedaan worden om bepaalde doelgroepen beter te kunnen bereiken. Daarbij wordt vooral gewezen op de leeftijdscategorie van vijftien tot vierentwintig jaar. Die geven er immers nog altijd de voorkeur aan om gratis muziek te downloaden vanop p2p-sites.