managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Met borstvoeding naar kantoor

Posted by managing21 on februari 20th, 2007

Steeds meer vrouwen keren na hun bevallingsverlof terug naar hun job, terwijl ze nog borstvoeding geven. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het United States Census Bureau. Niet alle bedrijven zijn voorzien op deze trend, maar de meesten blijken toch inspanningen te doen om voor opvang te zorgen. Zakenreizen blijken echter het grootste probleem te zijn.

Volgens de cijfers van het Census Bureau heeft 59 procent van 3,6 miljoen Amerikaanse vrouwen die tussen juli 1997 en juni 1998 een kind hebben gekregen, zijn vroegere job weer opgenomen. Dat is twee keer meer dan twintig jaar eerder. Tegelijkertijd kiezen steeds meer vrouwen voor borstvoeding, vooral omwille van de gezonde effecten die aan deze vorm van voeding worden toegedacht.

Uit cijfers van de Amerikaanse overheid blijkt dat 72 procent van de blanke moeders kiest voor borstvoeding. Bij Latijns-Amerikaanse moeders is dat 73 procent en bij Afro-Amerikaansen 53 procent. “Dat doet echter de vraag rijzen of bedrijven voldoende inspanningen doen voor werkende moeders die kiezen voor borstvoeding,” merkt het magazine Advertising Age op.

Uit een eigen onderzoek bij Amerikaanse reclamebureaus bleek dat de meeste werkgevers een zekere vorm van opvang voorzien voor moeders die hun kinderen borstvoeding geven. In de meeste gevallen wordt een speciale verzorgingsruimte voorzien. Een bureau zoals BBDO heeft een eigen gezondheidscentrum ingericht, dat bemand wordt door een full-time verpleegster. Maar elders blijken werkende moeders hun plan te moeten trekken.

Voor de meeste werkende vrouwen blijken zakenreizen de grootste problemen op te leveren. “Dat heeft vooral te maken met het verbod op het meevoeren van vloeistoffen, wat ook het geval is voor borstvoeding wanneer men zonder een baby rijst,” stipt Advertising Age aan. Bovendien is het niet altijd eenvoudig om melk af te kolven wanneer men in een dagvergadering zit met een zakelijke partner.