managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

China wil rampverslaggeving verbieden

Posted by managing21 on juni 27th, 2006

China wil media verbieden om noodsituaties zoals rellen of natuurrampen te melden zonder dat daar officieel toestemming is gegeven. Op een overtreding van de wet zou een geldboete van 5.000 tot 10.000 euro staan. Mensenrechtengroepen hebben de Chinese regering opgeroepen om de wet te schrappen. Zij vinden dat de journalistiek de mogelijkheid moet hebben om het publiek voor te lichten. De wet zou in oktober van dit jaar van kracht worden. 

De wet is nog niet officieel goedgekeurd, maar wordt door de Chinese regering voorbereid. Daarbij zou het media verboden worden om nog zonder toelating verslag te brengen over industriële ongevallen, natuurrampen, volksgezondheid en openbare veiligheid. De Chinese regering stelt echter dat de wet niet bedoeld is om de media aan banden te leggen, maar wel om te vermijden dat valse of verkeerde informatie wordt verspreid.

Critici stellen echter dat de wet wel degelijke een bedreiging vormt voor de journalistieke berichtgeving. Die moet volgens hen de bevolking kunnen informeren over onderwerpen van openbaar belang. Er werd aan de Chinese overheid dan ook gevraagd om de wet te schrappen. Vooraleer de wet definitief wordt goedgekeurd, moet hij nog wel twee keer door de Chinese wetgever worden besproken. Daarna zou hij in oktober van dit jaar van kracht kunnen worden.