managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Impact media veel minder dan verwacht

Posted by managing21 on juni 27th, 2006

Bij criminaliteitsbestrijding spelen de media een veel kleinere rol dan algemeen wordt verondersteld. Dat stelt de Nederlandse sociologe Barbra van Gestel van de universiteit van Leiden. Van Gestel geeft toe dat berichtgeving het besluitvormingsproces wel kan versnellen of vertragen, maar stelt dat de rol van nieuwsbron – overheid of burger – meestal wordt onderschat. Ze stelt zelfs dat de media vooral een platform zijn voor overheidsinstanties en politici. 

“Mediaberichten zouden in sterke mate het optreden van criminaliteitsbestrijders beïnvloeden,” aldus Barbra van Gestel. “Dat is althans wat politici en opinieleiders vaak beweren. Maar in de praktijk blijkt dat de overheid uiteindelijk haar eigen plan trekt als het aankomt op de inhoud van het beleid. De manier waarop de problemen in de media gepresenteerd worden en de mogelijke oplossingen van burgers, lokale groepen of journalisten worden door de overheid niet overgenomen.”

Van Gestel stelt dat journalisten over het algemeen volgend zijn in hun keuze voor een bepaald onderwerp en voor de wijze waarop ze dat onderwerp inkaderen. Haar onderzoek wijst niet op een aanjagende rol van de journalistiek. “Er zijn ook geen aanwijzingen dat de media het publieke debat meer zouden beheersen dan politici en bestuurders,” meent ze. “Journalisten laten zich bij de productie van nieuws leiden door bronnen die nieuwswaardige informatie aanleveren.”

“In een democratie worden media geacht een brug te vormen tussen overheid en burgers,” stipt van Gestel aan. “Maar media fungeren vooral als brug tussen de diverse overheidsinstanties die zich met de bestrijding van criminaliteit bezighouden. Ze dienen ondermeer als boodschapper in de communicatie tussen de verschillende overheidsdiensten, politici, bestuurders en bestuursniveaus. De media zijn zodoende als platform voor overheidsinstanties en politici, die meer en meer over professionele voorlichtingsdiensten beschikken en de mogelijkheden om de media naar hun hand te zetten, weten te benutten.”