managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Aandeel loonkost in bbp blijft dalen

Posted by managing21 on juni 19th, 2007

Het aandeel van de loonkost in het bruto binnenlands product van de meeste landen is de voorbije decennia gevoelig gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OESO). Volgens de organisatie is de loonmassa minder snel gegroeid dan de productiviteit. Uit de studie blijkt verder nog dat ook de kloof tussen hoge en lage weddes tijdens die periode is gegroeid.

“Tijdens de voorbije jaar is het aandeel van de lonen in het Japanse bruto binnenlands product volgens cijfers van de OESO met 25 procent gedaald,” meldt het persbureau Reuters. “In de vijftien traditionele lidstaten van de Europese Unie werd er een daling opgemerkt met 13 procent, terwijl het aandeel van de Amerikaanse lonen met 7 procent achteruit ging.” Volgens de OESO heeft dit wellicht gedeeltelijk te maken met een groeiende werkonzekerheid, die op de loongroei heeft gedrukt.

De BRIC-landern Brazilië, Rusland, India en China vertegenwoordigen op dit ogenblik 45 procent van de wereldwijd arbeidsmarkt, tegenover 19 procent voor de Oeso-leden (Japan, Verenigde Staten en Europa). Toch blijkt outsourcing in de Oeso-landen niet de grote jobkiller te zijn als wordt verondersteld. “Maar de perceptie van jobverlies was voldoende om grote onzekerheid, vooral onder de laaggeschoolden, te creëren,” aldus nog het Oeso-rapport.