managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Brazilië keurt dammenproject goed

Posted by managing21 on juli 10th, 2007

De Braziliaanse regering heeft zijn goedkeuring gehecht aan een omstreden grootschalig stuwdammenproject in het hart van het Amazonegebied, dat een groot deel van het nationale energietekort moet oplossen. Ibama, het uitvoerende orgaan van het Braziliaanse ministerie van milieu, gaf heeft zijn toestemming gegeven voor de aanbesteding van het project. Er werden wel een hele reeks milieumaatregelen opgelegd.

Door de aanleg van de San-Antonio- en de Jirau-dam in de Madeira, een zijrivier van de Amazone, komt een gebied van honderden vierkante kilometers ongerept regenwoud onder water te staan. Waterkrachtcentrales in de dammen zullen naar schatting 6.450 megawatt, of 8 procent van de totale Braziliaanse energiebehoefte kunnen leveren. Het project zal naar verwachting een investering van 7 tot 11 miljard euro vergen.

Volgens milieudeskundigen kan het ondergelopen gebied echter tweemaal zo groot worden en als nu wordt verondersteld en zo ook het Boliviaanse regenwoud aantasten. Daarnaast doemen volgens hen nog meer gevaren op aan de horizon. Vissoorten die door de dammen hun paaigebieden niet meer kunnen bereiken, zullen volgens hen uitsterven. Ook zou het leefgebied van de malariamuggen vergroten, terwijl sojaplantages nog verder het regenwoud zouden aantasten.

Gevreesd wordt ook dat het kwik uit de goudmijnen zich gemakkelijker zal kunnen verspreiden en via de visstand de volksgezondheid bedreigen.

Meer over natuur en milieu