managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Japan wil cybercafé-zwervers aanpakken

Posted by managing21 on augustus 29th, 2007

In Japan is een nieuw soort zwerver ontdekt. Het gaat om thuislozen die ’s nachts een onderkomen zoeken in internetcafé’s die onafgebroken open blijven. Volgens Japan-kenners zal het fenomeen alleen nog maar toenemen omdat de Japanse economie niet voldoende vacatures heeft om iedereen aan werk te helpen. De Japanse overheid heeft maatregelen beloofd om het fenomeen aan te pakken.

“Het Japanse ministerie van gezondheid en welzijn heeft 5.400 internet-zwervers geïdentificeerd,” aldus de Britse krant The Telegraph. “Het zijn mensen die door de zware levensomstandigheden gedwongen zijn om onder te duiken in cybercafé’s die onafgebroken open zijn. Ze zijn de slachtoffers van de economische teruggang die Japan heeft gekend na de economische hoogconjunctuur van de jaren tachtig.”

Volgens de Japanse overheid bestaat deze groep thuislozen voor 27 procent uit twintigers die in winkels of op bouwwerven werken. Vijftigplussers vertegenwoordigen 23 procent. Deze groep zou het slachtoffer geworden zijn van een gebrek aan geregeld werk, overtollig geworden zijn of een onvoldoende pensioen hebben om nog langer in hun levensonderhoud te voorzien.

De Japanse overheid zegt maatregelen te zullen nemen om deze groep overnachtingsmogelijkheden ter beschikking te stellen en hen mogelijkheid te zullen bieden om werk te vinden. “Maar deze groep groeit nog steeds aan en voor steeds meer Japanners is dit de enige manier om te overleven,” wordt er opgemerkt. “Een echte verbetering op korte termijn moet niet verwacht worden.”