managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Reclame is achtergrondgeluid

Posted by managing21 on september 25th, 2007

De visie van het Amerikaanse publiek op de reclamesector is voor verbetering vatbaar. Dat is de slotsom van een studie van het Amerikaanse reclamebureau J. Walter Thompson. Uit een gevoerde enquête blijkt dat slechts 14 procent van de Amerikaanse burgers respect heeft voor reclamemensen. Toch vindt twee op drie ondervraagden dat de reclame een belangrijk deel uitmaakt van de Amerikaanse cultuur.

Reclamemensen worden door 31 procent van de Amerikanen als een noodzakelijk producten beschouwd. Daarmee doet de sector het wel beter dan politici en verkopers. De meest gerespecteerde beroepen in de Verenigde Staten zijn trouwens de militairen (79 procent), wetenschappers (75 procent) en leerkrachten (71 procent). De status van de reclamesector lijkt ook niet echt te verbeteren.

Uit het onderzoek bleek verder dat 84 procent van de ondervraagden van oordeel is dat er teveel belang wordt gehecht aan hypes, terwijl 72 procent zegt het beu te zijn dat men zijn aandacht probeert te trekken en dingen probeert te verkopen. Verder zegt 52 procent voorstander te zijn van strengere beperkingen op de reclamesector, terwijl 47 procent reclame louter als achtergrondgeluid bestempelt. Eén kwart zegt reclame te haten.

Toch zegt 42 procent dat de Amerikaanse reclame de voorbije jaren is verbeterd, terwijl 38 procent van mening is dat de reclamesector de Amerikanen begrijpt. Twee op drie ondervraagden noemt reclame zelfs een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse cultuur. Opmerkelijk is nog dat bijna driekwart van de betrokken van mening is dat het internet hen helpt om betere productkeuzes te maken.