managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

In Japan hebben taxi’s weinig last van autodelen

Posted by managing21 on april 19th, 2018

Autodelen kan in vele landen op een groot enthousiasme bij het publiek rekenen, maar in Japan ervaart de sector veel moeilijkheden om een plaats op de markt te verwerven. Daarbij moet ongetwijfeld rekening worden gehouden met een aantal wettelijke hindernissen, maar tegelijkertijd moet een relatief gebrek aan vraag bij de bevolking worden vastgesteld. Dat zegt Akiko Yasuhara, redacteur bij Kyodo News. Zij wijst daarbij naar het feit dat taxi’s in Japan een veilige en betaalbare verplaatsing aanreiken en bovendien in de stedelijke gebieden ook heel snel en gemakkelijk kunnen worden gevonden. Bovendien kent Japan volgens Yasuhara een ander transportpatroon dan in andere industrielanden.

“Slechts weinig Japanners maken bij hun verplaatsingen tussen de woning en het werk gebruik van auto,” aldus Akiko Yasuhara. “Er is dan ook weinig nood aan carpooling, in tegenstelling tot landen zoals de Verenigde Staten, waar autodeel-platformen zoals Uber en Lyft een toenemende activiteit laten optekenen.” Bovendien moet volgens haar worden vastgesteld dat de taxi-service in de grote metropolen zoals Tokio of Osaka van een bijzonder hoog niveau is. De wachttijden op een taxi blijven immers bijzonder kort. Ook Takashi Sabetto, executive director van de Sharing Economy Association in Japan, erkent dat er voor de gebruikers van taxi’s weinig redenen zijn om alternatieven te zoeken.

In landelijke regio’s kan echter vaak wel een andere situatie worden gevonden. Sommige locaties worden geconfronteerd met een tekort aan zowel taxi’s als openbaar vervoer. Om dat probleem te verhelpen heeft de Japanse regering toegelaten dat lokale residenten particuliere voertuigen voor commercieel transport zouden inschakelen. Onder meer in de prefecturen Hokkaido en Kyoto heeft Uber dan ook een aantal activiteiten opgezet. Er wordt ook opgemerkt dat er bij de organisatie van de Olympische Spelen en Paralympics, die over twee jaar in Japan worden georganiseerd, wel met een mogelijk taxi-tekort geconfronteerd zal worden.

Uit cijfers van de Japanse overheid blijkt dat het land vier jaar geleden nog 338.000 taxichauffeurs telde. Dat betekende een daling met 21 procent tegenover tien jaar voordien. Dat had gedeeltelijk te maken met de inkrimping van de Japanse bevolking.

Lees Verder