managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Wereld zal meer koeling dan verwarming moeten kopen

Posted by managing21 on april 19th, 2018

Tegen het midden van deze eeuw zal er wereldwijd een grotere vraag naar koeling dan verwarming kunnen worden opgetekend. Dat is vooral te danken aan de opwarming van de aarde, maar ook aan de wereldwijde toename van de middenklasse. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Birmingham. Opgemerkt wordt dat het gebruik van apparaten zoals airconditioning en koelkasten de energieconsumptie tegen het midden van de eeuw met 90 procent zullen verhogen. Dat zal volgens de onderzoekers belangrijke vragen stellen voor de energienetten en de strijd tegen de klimaatverandering.

“In de discussies over klimaatverandering wordt op dit ogenblik weinig over koeling gesproken,” benadrukt onderzoeksleider Toby Peters, professo energiebeleid aan de University of Birmingham. “Toch zorgt gebrek aan koeling ervoor dat elk jaar 200 miljoen ton voeding verloren gaan. Dat heeft gigantische consequenties.” De grootste vraag naar energie voor koeling is afkomstig van airconditioning om de mens comfortabel te houden, maar het is ook essentieel om te voorkomen dat voedsel wordt verspild en geneesmiddelen beschermt. Terwijl airconditioning op dit ogenblik nog vaak een zeldzaamheid is, zal de technologie volgens Peters op een gegeven moment normaal worden.

De wereldwijde verkoop van koelapparatuur zal tegen het midden van deze eeuw naar verwachting oplopen tot 260 miljard dollar, tegenover een huidig niveau van 140 miljard dollar. “Als de toekomstige wereldwijde behoefte aan koeling wordt geleverd door de huidige brandstoffen-combinatie, zullen de emissies van koolstofdioxide tegen het midden van de eeuw met 2,5 gigaton toenemen,” zegt Peters. “De wereldwijde uitstoot van de energiesector bedroeg vorig jaar 35 gigaton. Om tegemoet te komen aan de groei van de koeling zonder de emissies op te drijven, zou bijna alle nieuwe zonne-energie die tegen het midden van de eeuw zou worden geïnstalleerd, nodig zijn.”

“Er moet inderdaad worden gekeken naar efficiëntere koeltechnieken en naar een elektriciteit met een duurzamer karakter, maar wanneer men de omvang van de vraag ziet, is het duidelijk dat veel radicaler zal moeten worden gedacht.”

Lees Verder