managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Amerikaanse werknemers laten 705 miljoen vakantiedagen vallen

Posted by managing21 on mei 11th, 2018

In de Verenigde Staten hebben werknemers het voorbije jaar gemiddeld 17,2 dagen vakantie genomen. Dat betekende een stijging met 0,4 dagen tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Project Time Off bij 4.350 Amerikaanse werknemers. Daarmee werd het hoogste niveau opgetekend sinds het begin van dit decennium.

Vier jaar geleden werd een dieptepunt opgetekend met exact 16 vakantiedagen. Tegelijkertijd werd vastgesteld dat nog altijd 52 procent van de Amerikaanse werknemers vorig jaar zijn vakantiedagen niet volledig heeft opgenomen, tegenover 54 procent het jaar voordien. Ook had 24 procent in meer dan een jaar geen vakantie opgenomen.

Uit het onderzoek bleek tevens dat 84 procent van de ondervraagden het belangrijk vindt om vrije tijd met reisactiviteiten in te vullen. Toch bleek dat reizen gemiddeld slechts acht dagen vakantie in beslag nemen. Tegelijkertijd werd opgetekend dat 86 procent van de Amerikanen van mening is nog altijd niet voldoende van zijn eigen land heeft gezien. “Dit is geen gezonde situatie,” waarschuwt onderzoeksleider Katie Denis, vice-president van Project Time Off. “Niet alleen dreigt het individu een unieke opportuniteit voorbije te laten gaan om nieuwe ervaringen op te doen, maar bovendien gaan ook voor de economie belangrijke inkomsten verloren.”

In totaal bleken de Amerikaanse werknemers vorig jaar 705 miljoen vakantiedagen te hebben laten vallen. Het jaar voordien waren 662 miljoen vakantiedagen ongebruikt gebleken. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat een Amerikaanse werknemer vorig jaar 23,2 dagen vakantie heeft verdiend, tegenover 22,6 dagen het jaar voordien. Aangestipt wordt tevens dat ongebruikte vakantietijd het voorbije jaar de Amerikaanse economie 255 miljard dollar aan gemiste inkomsten heeft gekost. Tevens zouden opportuniteiten zijn gemist om 1,9 miljoen bijkomende banen te creëren.

De onderzoekers stelden verder vast dat vooral de kostprijs een belangrijke hinderpaal is die Amerikaanse werknemers verhindert om meer te reizen (71 procent), gevolgd door kinderen (45 procent) en huisdieren (39 procent). Tegelijkertijd blijkt dat deze factoren weinig impact hebben op de opname van vakantiedagen. Vooral werkgerelateerde elementen worden daarbij naar voor geschoven. Onder meer wordt daarbij opgemerkt dat een grotere opname van vakantiedagen de indruk zou wekken dat ze tegenover hun werk minder geëngageerd waren of zich gemakkelijk vervangbaar toonden (61 procent). Daarnaast wordt gewag gemaakt van een zware werklast (57 procent). (Foto: LAJ)

Tenslotte bleek dat 56 procent meent dat zijn taak door geen andere werknemer kan worden overgenomen.

Lees Verder