managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Wereld telt meer dan drie miljoen elektrische auto’s

Posted by managing21 on juni 1st, 2018

Er rijden op dit ogenblik op de wereld meer dan drie miljoen elektrische wagens. Dat is een stijging met 54 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). Hoewel de sector een sterke groei laat optekenen, blijft zijn aandeel op de totale automarkt nog bijzonder bescheiden.

Toch zegt de organisatie zich optimistisch op te stellen. Opgemerkt wordt dat een ondersteunend beleid en kostenbesparingen belangrijke stimulansen zouden kunnen zijn. Indien de huidige engagementen worden gevolgd, zouden er tegen eind volgend decennium 125 miljoen elektrische wagens operationeel moeten zijn. Met extra inspanningen kan dat oplopen tot 220 miljoen eenheden.

China bleef ook vorig jaar verreweg de grootste markt voor elektrische auto’s. Het voorbije jaar werden op de markt bijna 580.000 elektrische wagens verkocht. Dat was een stijging met 72 procent tegenover het jaar voordien. Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten, waar een groei met ongeveer 75 procent tot 280.000 exemplaren werd opgetekend. De grootste marktaandelen worden echter opgetekend in de Scandinavische landen. In Noorwegen vertegenwoordigden elektrische wagens 39 procent van de totale aankopen, maar ook in IJsland en Zweden werden inmiddels niveaus van respectievelijk 12 procent en 6 procent overschreden.

Duitsland en Japan kenden ook een sterke groei. In beide landen kende de verkoop meer dan een verdubbeling. Elektrische mobiliteit blijft echter niet beperkt tot auto’s. Vorig jaar steeg de vloot elektrische bussen met 7,25 procent tot 370.000 eenheden. Elektrische tweewielers bereikten 250 miljoen exemplaren. De elektrificatie van deze transportmiddelen wordt bijna volledig aangedreven door China, dat in beide sector een marktaandeel van meer dan 99 procent heeft, hoewel ook de registraties in Europa en India ook groeien. De laadinfrastructuur houdt eveneens gelijke tred. Er worden wereldwijd inmiddels bijna drie miljoen particuliere laadpalen geteld. Er zijn ook 430.000 openbare oplaadpunten.

Toch blijft het marktaandeel van het elektrische voertuig zeer bescheiden. “In China, de grootste markt voor elektrische voertuigen, groeide de omzet met ongeveer de helft, maar het marktaandeel bleef beperkt tot 2,2 procent,” aldus het rapport. “In Noorwegen hebben elektrische voertuigen verreweg het grootste marktaandeel ter wereld, maar zelfs daar is het nog maar 6,4 procent. Men kan echter optimistisch zijn over de vooruitzichten van de sector, op voorwaarde dat overheden het voortouw nemen om deze elektrische voertuigen toe te laten een inhaalbeweging te maken tegenover de auto’s op benzine en diesel.”

Vooral China, Californië en de Europese Unie lijken volgens de onderzoekers geïnteresseerd. Er wordt echter opgemerkt dat ook de elektrische voertuigen niet zonder controverse zijn. Een belangrijke component van de batterijen is het mineraal kobalt, waarvan een groot deel afkomstig is uit de onrustige Democratische Republiek Congo. Rechtengroepen hebben dan ook al hun bezorgdheid geuit over corruptie in de kobalt-industrie en de slechte arbeidsomstandigheden voor de mijnwerkers in Congo. (Foto Mah)

Lees Verder