managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Rusland wil bureaucratie bestrijden

Posted by managing21 on juli 31st, 2006

Rusland wil de bureaucratie in het land aanpakken. Volgens The Moscow Times zou het Russische minsterie voor economische ontwikkeling en handel dit jaar een budget van 44,5 miljoen dollar hebben voorzien voor de hervorming van negentien federale departementen hun tegenhangers in 29 Russische regio’s. Daarmee wil men ambtenaren verplichten vergunningen voor opstartende bedrijven, eigendommen en rijbewijzen sneller af te leveren. Het project vormt een onderdeel van een pilootprogramma om corruptie te bestrijden. 

Volgens The Moscow Times zal er vastgelegd worden hoeveel tijd de ambtenaren krijgen om documenten of aanvragen te behandelen. In de toekomst zal een aanvrager van documenten niet langer dan dertig minuten in een wachtrij mogen aanschuiven. Een aanvraag moet bovendien binnen de vijftien dagen afgehandeld zijn. “Het programma vormt een onderdeel van een administratieve hervorming die in 2004 werd opgestart om de structuur en de prestaties van de federale ambtenarij te verbeteren,” aldus The Moscow times. Het programma moet het ambtenaren ook moeilijker maken om van hun klanten omkoopgeld te vragen.

Woordvoerders van het ministerie stelden dat de corruptie onder ambtenaren gevoelig zal verminderen, aangezien zij nu wettelijk verplicht worden om bepaalde documenten binnen een welbepaalde tijd af te leveren. Indien het experiment positieve resultaten oplevert, zullen alle federale en gemeentelijke ambtenaren verplicht worden om de nieuwe reglementering te volgen.

Een aantal insiders stellen dat het initiatief een positieve evolutie betekent, maar dat het weinig aarde aan de dijk zal brengen zonder een doorgedreven controle om uit te zoeken of de ambtenaren de regels ook daadwerkelijk volgen. Volgens verscheidene rapporten is de corruptie de jongste jaren in Rusland weer toegenomen. Volgens Transparency International is de toestand er even erg als in Sierra Leone, Niger en Albanië.