managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Jongeren streven naar bezit

Posted by managing21 on augustus 29th, 2006

Jongeren vinden bezit erg belangrijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van The Harris Interactive Youth and Education Research Group. Volgens de onderzoekers willen jongeren aan bezit status en erkenning ontlenen. Bovendien laten ze daarbij relatief gemakkelijk beïnvloeden door bekende figuren en product placement. 

De Harris-onderzoekers stelden dat jongeren erg veel om bezit geven. “Ze ontlenen hier status en erkenning aan,” stippen ze aan. “Bovendien werken de producten heel dikwijls ook imago-ondersteunend.” Bij hun streven naar bezit blijken jongeren zich niet zelden te spiegelen of het koopgedrag van vrienden en bekenden.

“Er zijn volgens de onderzoekers echter ook enkele advertentietechnieken waar jongeren extra gevoelig voor zijn,” aldus het magazine Marketing Online. Jongeren kijken daarbij vooral op naar bekende personen die producten aanprijzen. “Ook vallen jongeren vaak voor producten die gebruikt worden in films,” aldus nog de onderzoekers. “Verder zal een jongere ook een product willen dat verbonden is aan een sportevenement of stadion.”

Daaruit kan men afleiden dat jongeren vlot bereikt kunnen worden met advertenties. Maar hier steekt Harris een waarschuwende vinger op. Zo blijken nieuwe advertentietechnieken niet altijd even veel effect te hebben. Slechts twintig procent van de jongeren tussen acht en achttien jaar heeft het begrepen op mobiele advertenties. Advertenties tijdens chatsessies worden amper door vier procent van de jongeren gewaardeerd.