managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Peuters erkennen een natuurlijke dominantie

Posted by managing21 on oktober 7th, 2018

Peuters van amper twintig maanden geven de voorkeur aan dominante mensen. Het fenomeen lijkt diep geworteld in de menselijke natuur om op zoek te gaan naar personen met de hoogste sociale status. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Aarhus University en de University of California. Dit motief kan zijn geëvolueerd omdat mensen in de buurt van hooggeplaatste personen toegang krijgen tot middelen, territorium en partners.

Het onderzoek toont dat de menselijke natuur zich bewust is van sociale status, maar benadrukt ook dat er een algemene afkeer kan worden vastgesteld voor pestkoppen, die op brutale wijze hun eigen doelstellingen willen bereiken.

“Peuters zijn pas begonnen met het ontwikkelen van sociale relaties met leeftijdsgenoten, maar maken al gebruik van signalen van sociale status om te bepalen welke personen ze prefereren of liever vermijden,” zegt Ashley Thomas, professor cognitieve wetenschappen aan de University of California. “Eerder onderzoek heeft aangetoond dat zelfs baby’s van negen maand oud een eenvoudig belangenconflict kunnen begrijpen. Wanneer twee individuen elkaars pad blokkeren, nemen de kinderen automatisch aan dat de grootste persoon de voorrang zal opeisen. Wij hebben nu kunnen vaststellen dat peuters zich liefst bij de winnaars van deze conflicten aansluiten.”

“De manier waarop men zich in een belangenconflict gedraagt, onthult elementen over de eigen sociale status,” betoogt Thomas. “In alle sociale diersoorten zullen mensen met een lagere sociale status zich overgeven aan personen die hoger in de hiërarchie staan. Bij de confrontatie met twee poppen bleken twintig van de drieëntwintig kinderen in het onderzoek voor het dominante exemplaar te kiezen. Dat geldt echter alleen wanneer het andere exemplaar vrijwillig aan die dominantie toegeeft. De voorkeur verdween echter wanneer de winnende pop brutaal geweld vertoonde. In dat scenario gaven achttien kinderen de voorkeur aan het slachtoffer.”

“Net zoals andere sociale dieren geven baby’s de voorkeur aan personen die een hoge status lijken te hebben, maar dat geldt alleen wanneer dat overwicht door anderen wordt erkend en niet door het gebruik van fysiek geweld wordt afgedwongen,” zeggen de onderzoekers. “Hier verschillen peuters van de bonobo, de naaste verwant van de mens, die het gewelddadige karakter volgen.” Het fenomeen weerspiegelt volgens de onderzoekers de uitdagingen van het leven in culturele gemeenschappen, waar men afhankelijk is van de bescherming van machtige bondgenoten, maar waar ook oplossingen voor conflicten moeten worden gevonden.”

“Men kan veronderstellen dat volwassenen deze keuzes hebben aangeleerd door een langdurige socialisatie en ervaringen met goede en slechte leiders,” zeggen de onderzoekers nog. “Het is echter moeilijker te verklaren waarom peuters al dergelijke motieven blijken te kunnen hanteren. Er moet dan ook wellicht worden aangenomen dat het gedrag inherent is aan de menselijke natuur, die zich gedurende duizenden jaren heeft ontwikkeld om in culturele gemeenschappen te kunnen samenleven.” (Foto: Pixabay)

Lees Verder