managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

MIJARC wil meer landbouwers

Posted by managing21 on september 28th, 2006

Het International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth (MIJARC), een organisatie voor jonge plattelandsbewoners en landbouwers die actief is in 38 landen wereldwijd, heeft een internationale campagne gelanceerd om jongeren meer kansen te geven als landbouwer aan de slag te gaan.

Wereldwijd leven momenteel één miljard mensen tussen 15 en 25 jaar oud van de landbouw. Daarvan is 85 procent woonachtig in ontwikkelingslanden. Daar gaat de verhuis naar de steden echter onverminderd verder. De landbouwsector is in landelijke gebieden de voornaamste bron van inkomen en tewerkstelling. Om de vlucht naar de steden tegen te gaan, is het volgens het MIJARC dan ook belangrijk jongeren gronden ter beschikking te stellen.

Daarnaast moet volgens de organisatie onder meer ook werk gemaakt worden van watervoorziening, zaden, goedkope kredieten, vorming, infrastructuur, gezondheidszorg en gedecentraliseerde markten. MIJARC voerde tussen 2001 en 2004 vooral actie tegen voedseldumping en voor zelfvoorziening. De organisatie nam zo de praktijken van het IMF en Wereldbank op de korrel.