managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Tim Berners-Lee wil webwetenschap

Posted by managing21 on november 2nd, 2006

Indien het internet ongecontroleerd blijft groeien, dreigen er grote gevaren. Dat zegt Tim Berners-Lee, de Britse vader van het internet. Hij zegt tegenover BBC News bezorgd te zijn dat het medium gebruikt dreigt te worden om desinformatie en ondemocratische krachten te verspreiden. Daarom moet er volgens hem een echte webwetenschap opgezet worden, waarbij het internet in al zijn aspecten bestudeerd wordt. 

Tim Berners-Lee wil een onderzoeksproject rond internetwetenschap opzetten om de sociale gevolgen van de verdere ontwikkeling van het internet te bestuderen. “De veranderingen in de manier waarop mensen werken, zich ontspannen en zaken doen door het internet, vormen pas het begin van een meer radicale transformatie van de samenleving,” benadrukt hij.

Maar hij stelt dat men meer doorzicht moet krijgen in de ontwikkeling van het internet. “Anders dreigen er gevaarlijke dingen te gebeuren,” meent hij. “Bepaalde ondemocratische elementen zouden kunnen opduiken en desinformatie zou zich over het internet kunnen verspreiden. Daarom moeten we de krachten achter het internet bestuderen en bekijken hoe zij bepaald worden door de onderliggende technologie.”

Deze nieuwe wetenschap moet volgens Tim Berners-Lee meer zijn dan louter computerwetenschappen. “Ik wil onderzoekers aantrekken vanuit verschillende disciplines, zodat we het internet zowel als een sociaal en een technologisch fenomeen kunnen bestuderen,” benadrukt hij. “Dat zal bovendien wellicht ooit leiden tot nieuwe en nog meer opwindende systemen.”

Tim Berners-Lee wijst erop dat werkgevers beginnen te klagen dat er niet voldoende mensen zijn die het internet echt begrijpen. “Er zijn op dit ogenblik dan ook nergens cursussen en ook de verschillende materies zijn nog niet samengebracht,” voert hij aan. “Er zijn mensen nodig die het internet zowel sociaal als technologisch kunnen doorgronden.”

De internetgoeroe benadrukt dat op de agenda’s van de universiteiten nergens webwetenschap terug te vinden is. “Het glipt door de mazen van het net,” voert hij aan. “Wij willen de wetenschap wel op de rooster plaatsen, zodat er meer mensen kunnen komen met een fundamentele kennis van het internet.”

Het Web Science Research Initiative van Tim Berners-Lee wordt ondersteund door het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology en de Britse University of Southampton, die besloten hebben daarvoor een samenwerkingsverband op lange termijn aan te gaan. Eén van de centrale studieobjecten zal het groeiende volume informatie zijn dat op het internet terug te vinden is.