managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Spambestrijders bundelen krachten

Posted by managing21 on november 2nd, 2006

Zes grote spambestrijders bundelen de krachten om het bedenkelijke fenomeen beter kunnen te bestrijden. Dat hebben de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), het Europees Contact Network for Spam enforcement Authorities (CNSA), de International Telecommunication Union (ITU), het London Action Plan for Spam Enforcement (LAP), and het Seoul-Melbourne MoU bekend gemaakt tijdens het Internet Governance Forum in Athene. 

De StopSpamAlliance wil er uiteindelijk toe leiden dat wereldwijd dezelfde methodes gebruikt worden om spam te bestrijden. Op dit ogenblik zijn er immers geen internationale overeenkomsten om het fenomeen aan te pakken. De website StopSpamAlliance.org omvat informatie over anti-spamwetten en gidsen om zowel consument als het zakenleven een opleiding te geven. Daarnaast worden ook een aantal best practices van spambestrijding vermeld.

De betrokkenen geven toe dat het project geen definitieve oplossing zal bieden, maar het is wel de eerste, gecoördineerde internationale poging om spam te bestrijden. “We weten dat er geen eenvoudige oplossing is om spam te bestrijden en het is duidelijk dat we een veelomvattende aanpak zullen moeten gebruiken in die strijd,” benadrukt OECD-vertegenwoordigster Claudia Sarrocco tegenover het magazine The Register. “Maar internationale organisaties zouden moeten samenwerken om efficiënter op te treden tegen spammers en StopSpamAlliance kan hen daarbij helpen.”