managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nieuwsoverzicht

Posted by managing21 on november 3rd, 2006

De twee aartsrivalen Microsoft en Novell gaan een samenwerking aan. De twee bedrijven passen hun software zo aan dat de programma’s over en weer met elkaar kunnen werken.Microsoft maakt het wijdverbreide besturingsysteem Windows. In tegenstelling tot Linux, het systeem waar Novell mee werkt, is deze software beschermd met patenten. Linux is dat niet. Deze open source software wordt constant verbeterd door vrijwillige programmeurs over de hele wereld. Daarom zag Microsoft Linux tot nu toe als een dubbele bedreiging. Omdat Linux steeds meer terrein wint, is het voor Microsoft echter belangrijk geworden dat Linux-programma’s ook op zijn besturingsysteem Windows kan draaien. Dat wordt met de alliantie mogelijk. 

China wil zijn eigen navigatiesysteem met satellieten opzetten naar voorbeeld van het Amerikaanse GPS-systeem en het Europese Galileo-project. Het zogeheten Beidou-systeem moet al vanaf 2008 in gebruik worden genomen. Het Beidou-systeem behelst vijf geostationaire satellieten, die op circa 36.000 kilometer hoogte in een vaste baan met de aarde meedraaien. Verder voorziet het project in dertig satellieten op kortere afstand van de aarde. Met behulp van deze kunstmanen kunnen locaties nauwkeurig worden bepaald en snelheids- en tijdmetingen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk hoeveel het project gaat kosten. Het navigatiesysteem moet vanaf 2008 China en delen van zijn buurlanden kunnen beslaan. Later wordt het uitgebreid naar een wereldwijd netwerk. China brengt volgend jaar twee navigatiesatellieten in een baan om de aarde als onderdeel van het Beidou-project. China is al betrokken bij de aanleg van het Galileo-project.

Het terreuralarm op Britse luchthavens heeft de kwartaalwinst van British Airways gedrukt. Het concern maakte vrijdag melding van een operationale winst van 240 miljoen pond (359 miljoen euro) in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar. Dat komt neer op een daling van 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. British Airways verklaarde vrijdag in een toelichting op de cijfers dat het terreuralarm het bedrijf 100 miljoen pond heeft gekost. De Britse politie maakte in augustus bekend een reeks aanslagen op vliegtuigen te hebben verijdeld. Dat leidde tot strenge veiligheidsmaatregelen op Britse vliegvelden en een verstoring van het luchtverkeer.

Het Great Barrier Reef in Australië is volgens wetenschappers in gevaar door opwarming van de aarde. Minister van toerisme Fran Bailey heeft een ideetje om het rif, een van de meest lucratieve toeristische attracties van het land, van de ondergang te redden. Ze wil een gigantisch zonnescherm op pontons boven het rif plaatsen zodat het niet meer in de zon ligt. Bailey zegt op het idee te zijn gekomen toen een Britse wetenschapper zei dat koraal in de schaduw beter af is dan in direct zonlicht. Of haar plan haalbaar en betaalbaar is, is nog maar de vraag. Het Great Barrier Reef is het grootste koraalrif ter wereld. Het strekt zich uit over een afstand van 2600 kilometer.

Austrian Airlines (AUA), de nationale luchtvaartmaatschappij van Oostenrijk, gaat drastische kostenbesparende maatregelen nemen. Zo wil AUA haar vloot in 2007 met vier Airbus A330 en twee Airbus A340 verminderen. Begin januari stopt de luchtvaartmaatschappij haar vluchten naar Shanghai, in april en mei worden de verbindingen met Mauritius, Colombo, Phuket en Kathmandu stopgezet. Begin dit jaar raakte al bekend dat AUA niet meer naar Australië vliegt. Dochter Lauda Air zou volgend jaar stoppen met verre charterbestemmingen. Dit alles moet 40 miljoen euro besparingen per jaar opleveren. Door te schrappen in het aantal verbindingen, is er ook minder personeel nodig. Er zouden zo’n 700 tot 1.000 bijkomende personeelsleden moeten afvloeien. In september werd al het ontslag van 350 man aangekondigd. Bij AUA werken 8.600 mensen. Het herstructureringsplan is nodig om het bedrijf uit de rode cijfers te helpen. De eerste negen maanden van dit jaar leed de luchtvaartmaatschappij een operationeel verlies van 9,1 miljoen euro.

Het Britse ministerie van transport heeft een versoepeling van de veiligheidsmaatregelen in de luchthavens van het land aangekondigd. Die waren sinds 10 augustus van kracht. De versoepelingen hebben vooral te maken met de aanwezigheid van vloeistoffen in de handbagage. Passagiers mogen nu kleine flesjes toiletgerief mee aan boord nemen. De flesjes mogen een maximale hoeveelheid van 100 ml bevatten en moeten in een transparante zak zitten, met een maximale inhoud van 1 liter. De maatregelen kaderen in een gelijkschakeling van de beperkingen van de handbagage van Groot-Brittannië en die van de Europese Unie. Er zijn uitzonderingen voorzien voor dwingende medische en voedingsgevallen, zoals voor zuigflessen. De nieuwe maatregelen laten ook de aankoop van grotere flessen toe in de taksvrije zone van de luchthaven. Die flessen moeten wel getransporteerd worden in een verzegelde zak en dienen apart gecontroleerd te worden.

Precies een eeuw geleden voerde een internationaal verdrag officieel het SOS-noodsignaal in. In de beginjaren van de radio, toen de eerste marconisten verschenen aan boord van schepen, werden er nog diverse noodsignalen gebruikt. Maar er was duidelijk nood aan één wereldwijd aanvaard noodsignaal voor schepen in moeilijkheden. Op de tweede Internationale Radiotelegrafische Conventie, in 1906 in Berlijn, werd de knoop doorgehakt. De keuze viel op het Duitse SOS-signaal omdat het gemakkelijk te herkennen was. Voor zover bekend werd het SOS voor het eerst gebruikt door het schip Slavonia, dat in 1909 schipbreuk leed bij de Azoren. Inmiddels is het SOS achterhaald. In 1999 werd het door de Internationale Maritieme Organisatie zelfs officieel afgeschaft: sinds dat jaar moeten alle grote schepen voorzien zijn van een moderne installatie die elektronische noodsignalen verstuurt via satelliet.

Het wordt in Nederland verboden voor barkeepers en ander horecapersoneel om tijdens hun werk te drinken. De Nederlandse minister van volksgezondheid Hans Hoogervorst (VVD) gaat dat binnenkort regelen met een aanscherping van de drank- en horecawet. Om het drankmisbruik te beteugelen gaat Hoogervorst ook de verkoop van alcohol in tabakszaken, videotheken en bij drogisten verbieden. Het drinken in sportkantines zal eveneens aan banden worden gelegd. Op dit moment kan een burgemeester een vergunning van een kroeg alleen totaal intrekken als er iets niet deugt. Dat is een vrij drastische maatregel die ook procedureel veel voeten in de aarde heeft. Een schorsing, al dan niet kortdurend, van een vergunning is veel makkelijker en kan met onmiddellijke ingang worden doorgezet. Daardoor kan de burgemeester veel sneller en krachtiger optreden.

Als de overbevissing en vernietiging van het zeeleven in het huidige tempo doorgaat, zal er midden deze eeuw bijna niets meer te vissen zijn. Zonder een vangstverbod is bijvoorbeeld de kabeljauw in de Noordzee ten dode opgeschreven, stellen de wetenschappers. Dat staat in een groot internationaal wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het blad Science. Uit een analyse van wetenschappelijke data van de afgelopen veertig jaar en historische verslagen van ruim duizend jaar oud, blijkt dat de biodiversiteit van de zeeën dramatisch is afgenomen. Het aantal soorten is met bijna een derde afgenomen. De onderzoekers komen tot de conclusie dat in 2048 alle soorten voor de ondergang zullen staan. Dat betekent dat dan van de oorspronkelijke aantallen minder dan 10 procent over zal zijn. Ook grote zeezoogdieren als orka’s, dolfijnen en zeehonden zullen drastisch in aantal teruglopen. De onderzoekers pleiten voor meer beschermde gebieden waardoor bestaande soorten kunnen overleven. Dit blijkt ook een efficiënte manier om uitgeputte gebieden te laten herstellen.

Nu YouTube stormenderhand het internet verovert heeft de videosite al plannen voor een nieuwe markt. Binnen een jaar wil YouTube filmpjes vertonen op gsm’s, zegt grote baas Chad Hurley. Hij vindt het een zeer belangrijke kans voor zijn bedrijf. “Het gaat een enorme markt worden,” zei hij op de OgilvyOne Digital Summit in New York. In mei dit jaar lanceerde YouTube To Go, een service die gebruikers in staat stelt om clips direct vanaf de mobiele telefoon naar de website te sturen en deze voor pc-gebruikers zichtbaar te maken. Op de site staan reeds veel ‘mobiele’ filmpjes. In de toekomst zullen deze filmpjes ook op mobieltjes te bekijken zijn. Het was voor Chad Hurley overigens het eerste publieke optreden nadat Google begin oktober verklaarde YouTube voor 1,65 miljard dollar in te lijven. YouTube werd in februari 2005 opgericht.

This entry was posted on vrijdag, november 3rd, 2006 at 10:40 am and is filed under nieuwsoverzicht. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.