managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Liever lager loon dan stress

Posted by managing21 on november 7th, 2006

Werknemers zijn bereid om een lager loon te ontvangen in ruil voor minder stress op het werk. Dat blijkt uit een Nederlandse opiniepeiling van Monsterboard.nl onder circa 1500 werknemers. Maar verder dan een loonvermindering van tien procent wil een overgrote meerderheid daarvoor echter niet gaan. Voor de onderzoekers toont het resultaat aan dat stress een echt probleem vormt op de werkvloer.

 

Uit de enquête kwam naar voor dat 56 procent van de werknemers bereid is om loontoegevingen te doen in ruil voor een minder stressvolle baan. Maar 22 procent is het daar echter helemaal niet mee eens en zegt liever stress te hebben dan een lager loon. Voor nog eens 22 procent is er helemaal geen probleem, want zij zeggen op het werk geen stress te ervaren.

Bij de werknemers die bereid zijn loontoegevingen te willen, zegt 66 procent daarbij niet verder te willen gaan dan 10 procent. Een groep van 18 procent is wel bereid om grotere looninleveringen te doen. Volgens de onderzoekers tonen deze cijfers duidelijk aan dat werkstress voor vele werknemers een probleem vormt. Dat is volgens hen bijzonder problematisch, gezien mensen een groot gedeelte van hun leven op de werkvloer doorbrengen.