managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Internet heeft geen invloed op studieprestatie

Posted by managing21 on november 29th, 2006

Hoewel één of vijf Amerikaanse ouders van oordeel is dat hun kinderen teveel tijd besteden aan het internet, zijn ze van mening dat die online activiteiten geen enkele invloed hebben op de studieprestaties van hun kroost. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Southern California. Amerikaanse ouders vinden trouwens veel meer dat hun kinderen teveel televisie kijken.

In 2000 was 11 procent van de Amerikaanse ouders van mening dat hun kinderen teveel tijd online doorbrengen. Dat is nu opgelopen tot 21 procent, maar nog ver verwijderd van de 49 procent die van oordeel zijn dat hun kroost teveel televisie kijken. Daarnaast zegt 47 procent van de ouders een internetverbod te gebruiken als strafmaatregel. Bij televisie ligt dat op 57 procent.

Ongeveer 80 procent van de Amerikaanse kinderen voerde aan dat het internet belangrijk is voor hun schoolwerk. Opmerkelijk is echter dat ruim 75 procent van de ouders van mening is dat de studieprestaties van hun kinderen noch een positieve, noch een negatieve invloed hebben ondergaan sinds ze toegang hebben gekregen tot het internet.

Uit het onderzoek bleek ook dat 22 procent van de Amerikanen op dit ogenblik niet op het internet is aangesloten. Meer dan een kwart daarvan zijn voormalige gebruikers die afgehaakt hebben, meestal omdat ze van job veranderen of omdat hun computer het heeft laten afweten. Ontevredenheid met het internet wordt bijna nooit als reden gebruikt. Wel heeft meer dan de helft geen intentie om terug op het internet te gaan.