managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Internet ondermijnt Amerikaans Cuba-embargo

Posted by managing21 on december 26th, 2006

Het internet is het Amerikaanse embargo op handel met Cuba aan het uithollen. Steeds meer Cubaanse Amerikanen blijken immers via buitenlandse websites allerlei producten naar familieleden in hun geboorteland te sturen. Een voorbeeld daarvan is de Canadese website Cubamaxstore.com, die aan geinteresseerden toelaat allerlei voedings- en schoonheidsproducten naar Cuba te sturen. Maar er worden daarbij heel wat vragen gesteld over de wettelijkheid van die praktijken.

“Deze trend toont aan hoe creatief Cubaanse families zijn om in contact te blijven, ondanks de beperkingen op reizen en export die door de Amerikaanse en Cubaanse regering worden gehanteerd,” vertelt de Cubaan-Amerikaanse activist Ramon Saul Sanchez aan het persbureau Associated Press. Het internet is volgens het persbureau voor de Cubanen een gemakkelijker kanaal dan de weinige officiele mogelijkheden die aangeboden worden.

De Verenigde Staten hanteren sinds 1963 een embargo tegen Cuba en daarbij wordt ook beperkt welk soort goederen naar het communistische eiland kan gestuurd worden. In 2004 werden de beperkingen op geschenken nog scherper gesteld. Cubaanse Amerikanen kunnen hun geboorteland slechts één keer in de drie jaar bezoeken en kunnen per kwartaal aan directe familieleden slechts voor driehonderd dollar aan steungoederen zenden.

Van elke Amerikaanse dollar die naar Cuba gestuurd wordt, gaat twintig cent naar de staatskas van het communistische eiland. Voor andere munten, zoals de euro en de Canadese dollar, ligt die belasting veel lager. Dat maakt een Canadese online winkel voor Cubaanse Amerikanen dan ook bijzonder interessant. Cubamaxstore.com biedt trouwens ook elektronica en huishoudtoestellen aan, maar daar blijkt slechts een relatief beperkte vraag naar te zijn. Voedingsproducten zijn in Cuba, waar vlees nagenoeg exclusief voorbehouden is voor zieken en ouderen, immers het meest gegeerd.

Volgens Cuba-expert Jorge Salazar-Carrillo van de Florida International University opereert Cubamaxstore.com legaal echter in een grijze zone. “De Amerikaanse wetgeving verbiedt immers de export naar Cuba via landen als Canada en Mexico,” merkt hij op. “Er is een uitzondering voor het verzenden van voeding, vitames en producten voor persoonlijke hygiene naar directe familieleden. Die zendingen zijn beperkt tot een waarde van tweehonderd dollar. Cubamaxstore.com en zijn klanten bevinden zich eigenlijk dan ook over de grens van de wettelijkheid.”