managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Niet elke senior is gelijk

Posted by managing21 on december 29th, 2006

De consumentengroep van de ouderen is geen coherent geheel. Dat stelt Saskia van Hilst in haar eindwerk marketing management aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Ze stelt daarbij dat de oudere consument in drie verschillende groepen kan ingedeeld worden. Retailers moeten zich dan ook bewust zijn van het verschillende karakter en de verschillende wensen van deze leeftijdscategorie.

In haar eindwerk ‘Winkelkeuzegedrag senior consumenten’ voert Saskai van Hilst aan dat er binnen de oudere consumentengroep een uiteenlopend koopgedrag kan onderscheiden worden. Zo is er een groep die hoge en duidelijke eisen stelt aan de te bezoeken winkels, zoals een passende imago en de aansluiting van winkel en product. Een tweede categorie gaat voor gunstig gelegen winkels, terwijl een nog andere groep zich bij zijn winkelkeuze vooral baseert op ervaring en zekerheid.

Saskia van Hilst stelt verder dat de groep zesigplussers steeds groter wordt en in 2042 ongeveer verdubbeld zal zijn tegenover vandaag. In Nederland betekent dat een potentieel kooppubliek van ongeveer vier miljoen mensen. In de studie wordt dan ook aangestipt dat retailers er goed zouden aan doen om steeds meer rekening te houden met de voorkeuren en het koopgedrag van deze groep.