managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Dreigen kan heel efficient zijn

Posted by managing21 on januari 10th, 2007

Wanneer een milieu-economisch probleem al bekend is bij het publiek, hoeft een milieugroepering vaak alleen maar te dreigen met een campagne tegen de sector of het bedrijf om effect te sorteren. Dat stelt Pim Heijnen in zijn promotieonderzoek aan de vakgroep Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wanneer het om onbekende problemen gaat, ligt dreigen al veel moeilijker.

“Wanneer het om nieuwe, voor de consument nog onbekende misstanden gaat, stuit de milieugroepering op het probleem om de consument ervan te overtuigen dat ze de feiten niet opzettelijk verdraait,” aldus de onderzoeker. “Een milieugroepering wordt immers niet zonder meer als een betrouwbare informatieverschaffer bestempeld.”

Wanneer het om situaties gaat die bij de consument al bekend zijn, maar waarvan de ernst wordt onderschat, gaat het volgens de onderzoeker eenvoudiger om te dreigen. De actievoerders moeten dan alleen maar de misstanden benadrukken. De bedrijfstak kan daar echter op reageren door zijn houding of productie aan te passen. “Dreigen met een campagne kan daarom al heel effectief zijn,” concludeert Heijen.