managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Japan wil meer buitenlandse studenten

Posted by managing21 on juni 8th, 2007

Japan wil meer buitenlandse studenten aantrekken. Op dit ogenblik studeren er aan de Japanse universiteiten ongeveer 120.000 buitenlanders. Maar dat aantal moet tegen 2025 zijn verdrievoudigd. Die strategie vormt volgens het magazine Yomiuri Shimbum een onderdeel van Asian Gateway, een plan voor de verdere economische ontwikkeling van Japan. Sommigen willen het aantal buitenlandse studenten zelfs optrekken tot 1 miljoen.

Daarbij wordt gesteld dat de positie van Japan in de internationale gemeenschap zou worden bevorderd indien in het buitenland een grotere affiniteit zou kunnen gecreëerd worden voor de Japanse cultuur. “Het inschakelen van buitenlandse krachten die in Japan hebben gestudeerd, zou Japanse bedrijven zeker een concurrentieel voordeel opleveren,” aldus Yomiuri Shimbum.

In 1983 besliste de Japanse regering om 100.000 buitenlandse studenten te aanvaarden. Op dat ogenblik waren er aan de Japanse universiteiten amper 10.000 buitenlanders ingeschreven. “Nu de doelstelling van destijds is bereikt, moet ernaar gestreefd worden om studenten van de hoogste kwaliteit aan te trekken,” stipt Yomiuri Shimbum nog aan. “Op dit ogenblik trekken die vooral naar de Verenigde Staten en Europa.”

Studenten uit China en Zuid-Korea vormen op dit ogenblik het grootste contingent buitenlandse studenten in Japan. “Maar een belangrijk gedeelte van de toptalenten studeren in de Verenigde Staten,” wordt er opgemerkt. “Om dat om te keren, moet het Japanse onderwijs streven naar een hoger studieniveau en innoverend onderzoek. Ook moeten er meer Engelstalige cursussen aangeboden worden.”

Ook wordt erop gewezen dat de Japan Student Services Organization slechts kantoren heeft in vier landen. “Het Britse onderwijs heeft een vertegenwoordiging in 110 landen, terwijl ook Duitsland 13 buitenlandse antennes heeft,” aldus Yomiuri Shimbum. “Ook Japan moet dat aantal locaties optrekken, maar bovendien moet in het buitenland het studeren van de Japanse taal worden gestimuleerd.”

Daarnaast is Yomiuri Shimbum ook van mening dat er dringend iets moet gedaan worden met de huisvesting in Japan. “Daar hebben buitenlandse studenten het heel moeilijk mee,” voert het magazine aan.