managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Weinigen zitten op juiste werkplek

Posted by managing21 on juni 11th, 2007

Een groot gedeelte van het personeelsbestand zit niet op zijn juiste werkplek. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Optimaal Talent. Dat betekent volgens de onderzoekers dat er veel talent wordt verspild. Dat is volgens hen het gevolg van verkeerde studie- en carrièrekeuzes. Optimaal Talent stelt dat werknemers dan ook duidelijk behoefte hebben aan inzicht in hun eigen talenten.

Uit het onderzoek kwam volgens Optimaal Talent naar voor dat 70 procent van de Nederlanders niet op zijn juiste werkplek zit. De onderzoekers stellen dat 80 procent van de respondenten geen sterke kanten van het eigen talent kan opsommen, terwijl 51 procent niet meer achter zijn vroegere studiekeuze staat. Bovendien doet 39 procent werk dat zijn hart niet raakt. Dat betekent dat er veel talent verspild wordt.

“De ondervraagden gaven volgens de onderzoekers aan duidelijk behoefte te hebben aan inzicht in hun eigen talenten en op zoek te zijn naar handvaten om de eigen loopbaan te kunnen regisseren,” aldus het managazine Zibb.nl. “Zo bleek dat 69 procent van de mensen geen idee heeft hoe een goede loopbaanroute te kiezen. Het gevolg is dat veel mensen verkeerde studiekeuzes maken, op verkeerde banen solliciteren en werk doen dat hun hart niet echt raakt.”