managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Olympische merchandising onethisch

Posted by managing21 on juni 11th, 2007

De merchandising voor de Olympische Spelen in Peking volgend jaar wordt geproduceerd in mensonwaardige arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit een rapport van PlayFair 2008, een initiatief van de International Labour Organisation (ILO) en de Fair Wear Foundation (FWF). Er wordt daarbij gesproken over onderbetaling, kinderarbeid en onveiligheid. Het rapport werd voorgelegd aan het International Olympic Committee (IOC).

“In alle onderzochte bedrijven verdienden de werknemers volgens het rapport minder dan het minimumloon,” aldus het magazine OneWorld. “Bij Lekit Stationery in Shenzen, dat onder meer agenda’s met de Olympische mascotte Fuwa maakt, kregen ze amper twintig eurocent per uur. Het bedrijf had ook kinderen in dienst, van wie de jongste twaalf jaar was. Zij moesten, net als alle anderen, regelmatig meer dan twaalf uur per dag werken.”

Ook de werkomgeving in de bedrijven is volgens PlayFair 2008 beroerd. “Zo kloegen de werknemers bij Yue Wing Chong en Eagle Leather Products, die beide tassen maken met het logo van de spelen, over grote hoeveelheden stof in de lucht,” wordt er aangevoerd. “Het verven van de tassen gebeurt bovendien zonder bescherming, wat leidt tot zweren op de handen.”

PlayFair 2008 voegde er aan toe dat de werknemers van de betrokken bedrijven zich ook niet kunnen organiseren. “Zelfs de staatsvakbond is niet vertegenwoordigd,” stipt het rapport aan. “Zwangere vrouwen krijgen geen betaald verlof en vertrekkende werknemers raken een maand loon kwijt. Dit tart alle internationale normen over de omgang met werknemers. Het is extra schrijnend dat dit gebeurt bij producten die de Olympische gedachte uitdragen.”