managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Geen bezwaren tegen brandplacement

Posted by managing21 on juni 14th, 2007

Televisie-kijkers blijken weinig bezwaar te hebben tegen sluikreclame in televisieprogramma`s. Dat is de conclusie van Eva van Reijmersdal, communicatiespecialiste bij de Universiteit van Amsterdam. Uit een enquête bleek dat de meeste ondervraagden een vermenging van reclame en redactionele inhoud niet misleidend vinden. In die zin is het volgens de onderzoekster een effectieve manier van adverteren.

Eva van Reijmersdal stelt dat het onderzoek uitwijst dat de reclamemaker waar voor zijn geld krijgt. “Consumenten gaan onbewust positiever over een merk denken door brandplacement,” stelt ze. “Dat geldt zelfs wanneer men het zich niet herinnert. Hoe redactioneler de vorm, hoe meer het wordt gewaardeerd. Mensen vinden dat minder misleidend en meer acceptabel.” Dit geldt volgens van Reijmersdal zowel voor televisieprogramma’s als voor tijdschriften.

De communicatiespecialiste voert verder aan dat brandplacement vooral werkt als het echt iets toevoegt, zodat kijkers er nuttige informatie uit kunnen halen. “Dit geldt vooral voor special interest-programma’s,” benadrukt ze. “Adverteerders gaan dan ook ongetwijfeld steeds grotere rollen spelen in programma’s, om merknamen een beter imago te geven of te promoten.”

De onderzoekster wijst er echter op dat vermenging niet geschikt is voor alle genres. “Vermenging van reclame en redactie wordt meer gewaardeerd in special interest genres dan in general interest genres,” meent ze. “Mensen die kijken naar special interest programma’s zijn geïnteresseerd in specifieke informatie. Als in een dergelijk programma een product getoond wordt, wordt dat niet als storend ervaren. Het publiek wil graag weten met welke merkproducten het best kan worden gewerkt.”