managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

China heeft een naamprobleem

Posted by managing21 on juni 14th, 2007

Met een bevolking van 1,3 miljard mensen is het voor de Chinese overheid niet gemakkelijk om een overzicht te houden over zijn demografie. Dat probleem wordt nog verergerd door het feit dat er in China officieel slechts 116 voornamen toegelaten zijn. Dit betekent dat er in het land honderdduizenden mensen rondlopen met dezelfde naam. De Chinese overheid overweegt nu om in de toekomst ook dubbele voornamen toe te laten.

Ook bij de Chinezen heeft de naamkeuze een cultureel-historische achtergrond. Het is immers al eeuwen de gewoonte om bij de geboorte van een kind een voornaam te kiezen uit een lijst van een honderdtal mogelijkheden. Elk van die voornamen bestaat uit karakter. Met een aantal minder gebruikelijke namen, komt men in China aan een totaal van 161 toegelaten voornamen.

“Dat betekent dat er nu 93 miljoen Chinezen rondlopen met de naam Wang en 92 miljoen met de naam Li,” merkt het magazine The Register op. “Dit heeft bij de Chinese autoriteiten al voor heel wat problemen en verwarring gezorgd. Er zijn teveel Chinezen die met dezelfde identiteit rondlopen.” De naam Wang Tao slaat in de Chinese bevolkingsregisters dan ook op meer dan 100.000 mensen.

Daarom overweegt de Chinese overheid de mogelijkheid te geven om bij de naamgeving van pasgeborenen in de toekomst twee karakters te gebruiken. Ook wordt overwogen om de lijst met toegelaten namen uit te breiden met een aantal extra karakters, onder afkomstig uit een aantal minderheidstalen. De naamgeving uit Taiwan en Hong Kong wordt echter niet goegestaan, net zoals Chinglish-voornamen en een naamgeving in het westerse alfabet.

De tien meest populaire Chinese voornamen zijn Wang, Li, Zhang, Liu, Chen, Yang, Huang, Zhao, Zhou en Wu.