managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Ontzilting levert geen extra drinkwater op

Posted by managing21 on juni 19th, 2007

Ontzilting van zeewater is geen oplossing voor het wereldwijde tekort aan drinkbaar water en zou de problemen zelfs kunnen verergeren. Dat is althans de mening van het World Wildlife Fund (WWF). Het ontzilten, filteren en verdampen van zeewater is volgens de organisatie immers bijzonder energieverslindend en leidt tot een verhoogde uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk worden geacht voor de afnemende voorraden aan drinkbaar water.

Het WWF stelt dat Spanje, Saudi-Arabië, Austalië en andere landen met droogteproblemen zich vooral zouden moeten richten op het conserveren en recycleren van water en zo weinig mogelijk zouden mogen teruggrijpen naar grote ontziltingsprojecten, die volgens de organisatie in verband gebracht kunnen worden met pollutie en het beschadigen van de ecosystemen. De belangstelling voor ontzilting dreigt bovendien volgens het WWF ten koste te gaan van betere methodes.

“Men heeft verkeerdelijk de perceptie dat er een oneindige watervoorraad beschikbaar is voor ontzilting,” aldus de organisatie. “Daardoor dreigen aandacht van het publiek, het beleid en financiële middelen afgeleid te worden en lijkt de nood aan een verstandig gebruik van water minder urgent dan in werkelijkheid het geval is.” Verwacht wordt dat door de klimaatveranderingen steeds meer zal geïnvesteerd worden in ontziltings-projecten.

Het WWF wijst erop dat in sommige regio’s landbouwers ontzilting gebruiken om bijzonder waterverslindende teelten te kunnen oogsten in fundamenteel droge gebieden. “Door de hoge energiekosten die daarmee gepaard gaan, kan er hier onmogelijk van een duurzame trend gesproken worden,” aldus de organisatie. “Een landbouw op ontzilting zal wellicht economisch nooit rendabel kunnen zijn.”

De organisatie raamt dat er wereldwijd meer dan 10.000 ontziltingsprojecten operationeel zijn en zegt dat de sector in een aantal regio’s de volgende jaren wellicht exponentieel zal groeien. Daarbij wordt onder meer gewezen naar droge gebieden in de Verenigde Staten, India en China. De helft van alle ontziltingsprojecten bevinden zich op dit ogenblik in de regio van de Perzische Golf. Daar wordt zestig procent van alle drinkwater gewonnen door ontzilting.