managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Geluk heeft een financiële bovengrens

Posted by managing21 on juni 20th, 2007

De geluksbeleving heeft een financiële bovengrens. Dat stelt de Richard Layard, directeur van het Centre for Economic Performance aan de London School of Economics. Volgens Layard – auteur van het boek ‘Happiness’ – werd het hoog tijd dat economen, beleidsmakers en ondernemingen geluk weer hoger op de agenda hebben geplaatst. Hij wil trouwens dat het onderwijs jongeren moet aanleren hoe ze gelukkige mensen kunnen worden.

Volgens Richard Layard werd het hoog tijd dat er weer aandacht wordt besteed aan geluk, want hij stelt dat mensen ongelukkig worden van de stress van het moderne kapitalisme. Hij is er niet mee akkoord dat welvaart de kern van geluk vormt. Volgens hem is er immers een financiële bovengrens aan de geluksbeleving. Daarmee neemt hij stelling tegen een groep economen die ervan uitgaan dat het groeimodel de drijvende kracht van de maatschappij is.

Daarbij wordt door deze laatste groep gesteld dat welvaart, een hogere levensverwachting en lagere kindersterfte alleen mogelijk zijn door economische groei, de motor van vooruitgang. Rijkdom en welvaart zijn volgens hen bovendien nodig om problemen zoals vergrijzing en klimaatveranderingen aan te pakken. Volgens Layard geldt dit echter alleen voor onderontwikkelde landen. In andere landen heeft geluksbeleving volgens hem andere aspecten.

Ook Ruut Veenhoven, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit, geeft in het Financieele Daglbad aan dat kwaliteit van de overheid, vrijheid en een klimaat van vertrouwen en tolerantie belangrijker zijn dan geld. Politici die het collectieve geluk willen bevorderen, moeten volgens hem daarom investeren in een betere overheid in plaats van het rechttrekken van inkomensongelijkheid of het overeind houden van de verzorgingsstaat.