managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Intellectuele activa meer waard dan materiële

Posted by managing21 on juni 20th, 2007

Intellectuele eigendom heeft steeds meer te maken met een toegevoegde waarde dan met de bescherming van eigen ontwikkelingen. Dat is de conclusie van een rapport van Pricewaterhouse Coopers (PwC). Die strategische meerwaarde zou er bedrijven volgens de onderzoekers in de toekomst kunnen doen brengen om minder patenten aan te vragen. Dat kan volgens het rapport van groot belang zijn bij mogelijke overnameplannen.

De onderzoekers voeren aan dat intellectuele eigendom al geruime tijd beschouwd wordt als één van de activa van een bedrijf. “Maar dat gebeurde volgens het PwC-rapport bijna altijd vanuit het oogpunt van beveiliging,” schrijft het magazine The Register. “In veel gevallen eindigde dat voor de rechtbank. De helft van de ondervraagde bedrijfsleiders die in het rapport aan bod kwamen, waren trouwens van mening dat een groot aantal van die rechtszaken alleen dienden om de concurrentie te pesten.”

Intellectuele eigendom begint volgens het PwC-rapport echter steeds meer zijn legale invalshoek aan het verliezen en wordt daarentegen meer een onderdeel van het businessplan. “Informatica begint bij overnames steeds belangrijker te worden,” aldus de onderzoekers. “Bedrijven worden steeds meer gekocht om wat ze weten. Kennis speelt een grotere rol in de marktwaarde van bedrijven dan de materiële activa. Dat is vooral het geval in de informaticasector.”

De onderzoekers wijzen erop dat vele bedrijfsleiders toegeven dat ze niet erg beslagen zijn in het beheren van de intellectuele eigendom van hun bedrijven. “Bovendien is het binnen een organisatie niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het beheren van de intellectuele eigendommen,” aldus de onderzoekers. “Slechts 21 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan specialisten aangesteld te hebben om de intellectuele eigendom te beheren.”